26-04-2012

Økt boligbygging

Debatten om boligpolitikken har tatt seg opp etter at Arbeiderpartiets boligutvalg la fram en rekke tiltak for en bedre boligpolitikk. Ikke alt er like etterrettelig.

Bjørnar Moxnes påstår i Dagsavisen 2. april at «frislippet Arbeiderpartiet gjennomførte på 1980-tallet er årsaken til mange av problemene i dagens boligsektor». Det er direkte feil. Det var den borgerlige Willoch-regjeringen som deregulerte og privatiserte boligmarkedet etter de kom til makten i 1981. Takstplikt på tomter og boliger ble opphevet. Offentlige eiendommer ble solgt. Husbankens rolle ble endret. Og rentesubsidiene ble kraftig redusert samtidig som kredittmarkedet ble liberalisert. Markedet overtok. Boligplanleggernes tid var over. Dette førte til en privat låneboom som blant annet var en av årsakene til boligkrakket på begynnelsen av 90-tallet.

I artikkelen foreslår Moxnes en modell hvor boliger omsettes i et lukket, subsidiert marked, i regi av Husbanken og boligbyggelagene. Slike modeller kan ha noe for seg, men vi tror ikke ett enkelt tiltak vil løse de store boligutfordringene vi har i pressområdene Norge rundt. Hovedproblemet er at boligforsyningen er for lav. Det må bygges mer. Og da må både stat og kommune ta et tydeligere ansvar for å sikre nok boliger til folk. Planprosesser må forenkles, staten må koordinere seg bedre, bolighensyn må veie tyngre i konflikt med andre interesser, det må gis målrettede tilskudd til tomtekjøp, for bare å nevne noen av de mange forslagene programkomiteen i Arbeiderpartiet har fått overlevert.

Forslaget til Moxnes bør også vurderes, til tross at Rødt sin nestleder feilaktig gir Ap skylda for liberaliseringen av boligpolitikken på 80-tallet.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!