15-11-2017

Årtusenets rettssak

Da 23. konsesjonsrunde i Barentshavet ikke ble avlyst i fjor høst, svarte sentrale krefter i norsk miljøvern med å saksøke staten for brudd på grunnlovens såkalte miljøparagraf 112. I går begynte rettssaken i Oslo tingrett.

Naturen og miljøet ble i 1992 gitt grunnlovsvern, og er derfor lov av høyere orden. Bakgrunnen var FNs da uttalte mål om bærekraftig utvikling. I loven heter det: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten». Loven pålegger også eksplisitt staten å gjennomføre tiltak som sikrer dette. Loven er altså ikke bare ord for festtaler, men den er juridisk forpliktende. Også for Stortinget.

Paragraf 112 skal sikre oss og gi oss rett til et sunt miljø. Handler staten og Stortinget i strid med dette prinsippet i grunnloven når de åpner for mer oljeutvinning? Åpenbart, mener vi. Det er bevist hinsides all tvil at utslipp fra olje- og gassforbrenning bidrar til å øke temperaturen i atmosfæren og derfor til dramatiske klimaforandringer. Å stoppe ødeleggelsen av vår felles klode, må være den viktigste jobben for verden de neste tiårene.

Staten hevder at saken ikke burde prøves for retten da dette vil være å overprøve demokratiet og dets bemyndigelse av Stortinget til å fatte avgjørelser på fellesskapets vegne. Den foretrukne vei ville vært politikere som visste å prioritere tiltak som bidro til å redde klimaet. Men i politikernes vilje til kompromisser og ønske om valgbarhet, skjuler det seg en de facto handlingslammelse. Politikken går ikke fort nok, og det er for liten evne, vilje og mot til å fatte upopulære beslutninger.

Rettssaken er unik i sitt slag, den er kalt «århundrets rettssak», og rettsavklaringen kan ende i Høyesterett. En eventuell dom mot staten vil skape presedens og et ras av rettssaker over hele verden kan følge. Vi lever i en dramatisk tid der klimaendringene kan bli katalysator for massemigrasjon, krig og konflikt. Menneskeheten har dårlig tid. En rettslig prøving av statens ansvar, er viktig, riktig og kan være starten på en ny tid. Det kan være årtusenets rettssak.


nyemeninger Meninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!