Miljøpartiet De Grønnes Lan Marie Nguyen Berg. Her i Dronning Eufemias gate.

Miljøpartiet De Grønnes Lan Marie Nguyen Berg. Her i Dronning Eufemias gate.

Vis bildetekst
Foto: FOTO: ARNE OVE BERGO

11-01-2018

Årets alternative Osloborger – Lan Marie Berg!

Aktive politikere er ikke kandidater. Hadde de vært det hadde min stemme gått til Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Ingen har vel gjort mer for å få hovedstaden renere, bedre både å bo i og besøke. Primært takket være henne – med god støtte blant byens borgere og byrådet – er det færre biler i Oslo sentrum. Klager fra beboere har stilnet, fordi de nå opplever hvor lett det er blitt å parkere nær hjemmet, med beboerparkering.

Kollektivbruken øker. Luften er renere. Spesielt viktig for barn, kronisk syke og eldre. Mange helsekroner og mye lidelse spart.

Syklistene har fått bedre plass, dermed er det tryggere å sykle. Til tross for at stadig flere bruker sykkel i byen, er antagelig mange ulykker unngått. Igjen: Lidelse og penger spart.

Det er blitt økende hyggelig å oppholde seg i sentrum, med blomster sommerstid, lyng og annet nå om vinteren. Mange nye benker. Sammen med mindre støy og renere luft gjør det at både tilreisende og lokale får lyst til å bruke mer tid i Oslo sentrum, enn for noen år siden.

Oslo er utnevnt til Europas miljøhovedstad for 2019. Det skyldes selvsagt godt lagarbeid fra byrådet, men Lan Marie er etter alt å dømme den som bør tilkjennes mest ære for det.

Vår tid skriker etter modige politikere som tør å ta avgjørelser som umiddelbart kan være upopulære, men som på sikt viser seg å bli til nytte og glede for befolkningen. Lan Marie utviser et mot og en vilje til å stå på, som få kan matche. Hun har stått rak og smilende i trusler og ubehagelig mediedekning. Hermed utnevnes hun til årets alternative Osloborger!


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!