03-06-2015

Å sitte i kø kan være helseskadelig

Den gruppa som utsettes for mest konsentrert forurensning, er bilistene og sjåførene selv.

OSLO 190914 
  
 Jan Bøhler (politiker Arbeiderpartiet) fotografert i Groruddalen. 
  
 FOTO: FREDRIK BJERKNES

Det har heldigvis blitt mer oppmerksomhet om lokal helseskadelig luftforurensning i Oslo og andre byer de siste månedene. Fokus har naturlig nok vært på hvordan dette rammer barn og alle som bor og jobber i indre by og i nærheten av trafikkårer. Det som sjelden tas opp er at den gruppa som utsettes for mest konsentrert forurensning er bilistene og sjåførene selv. Mange sitter i saktegående køer for eksempel en times tid per dag, ofte til og med i eksostunge tunneler. Hvis bilistene hadde fått vite mer om hva dette kan bety for helsa, tror jeg mange ville bli mer positive til sterkere miljøtiltak.

Problemet er at når jeg har prøvd å sjekke om det fins studier og undersøkelser av dette, så fins det svært lite som er konkret og av nyere dato. Jeg ble overrasket over at ikke noen som jobber med folkehelse og forebygging har gått mer inn i det. Bilistene er jo nettopp mange folk som kan få helseskader av å sitte midt i den verste konsentrasjonen av nitrogendioksid NO2 og svevestøv PM. De fortjener å få vite mer om hva de utsettes for, så de kan ha dette med i vurderingen når de tenker på å reise kollektivt eller sykle isteden.

En som har sett på dette tidligere er forskningsleder Ronny Klæbo ved Transportøkonomisk institutt. Han lagde i 1996 en oversikt over hvor mange som oppholder seg én time eller mer i rushtidstrafikken hver dag i Oslo og Akershus, og slo fast at dette gjaldt en stor andel av befolkningen. Bilistene utsettes da for høyere forurensningsnivåer enn andre, ettersom størstedelen av forurensningen stammer fra trafikken. Det samme gjelder selvsagt yrkessjåfører. Klæbo konkluderte da, basert på helt enkle sammenstillinger, at mange får de største forurensningsdosene i bilen til og fra jobb.

Det er gjort svært lite konkret forskning på forurensning innendørs i bilen og mulige helseeffekter. Men for fire år siden utstyrte belgiske forskere 62 forsøkspersoner med måleutstyr som viste hvor mye forurensning de pustet inn ved bilreiser og annet. Det lå opptil fem ganger så høyt som ellers. Dette vil selvsagt variere med type bil og ventilasjonsanlegg, og med hvilke strekninger man kjører. Lange tunneler, køer foran kryss og veier som går nede i skjæringer kombinert med oppoverbakker er spesielt utsatte.

Hva kan så helseeffektene av forurensning inne i bil være? WHO lagde i 2013 en omfattende gjennomgang – «Review of evidence on health aspects of air pollution» – av helseskader av luftforurensning generelt. Den konkluderer med at selv kortsiktig eksponering av fint svevestøv har effekt på både dødelighet og sykelighet. Dette er basert på flere internasjonale studier i storbyer som viser at betydelig eksponering av svevestøv fra utslipp fra forbrenningsmotorer, også når det er av kort varighet (alt fra mindre enn en time til et par timer), fører til umiddelbare fysiologiske endringer.

Det samme tas opp i rapporten Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge fra 2007 som peker på at kortvarige endringer (timer) i konsentrasjonsnivåene av svevestøv kan ha stor betydning for folks helse. Det er funnet at innleggelser for hjerteinfarkt og luftveissykdommer var assosiert med svevestøvnivå fra samme dag. Andre funn viser at økt opphold i trafikken kunne knyttes til høyere risiko for hjerteinfarkt bare én time etter. Rapporten påpeker imidlertid også at antall studier i Norge er svært begrenset.

Dette er det på høy tid å gjøre noe med. Jeg tok opp spørsmålet med helseministeren i Stortinget sist onsdag. Han ville ikke selv ta noe initiativ til å få vite mer. Men han sa at det naturlige vil være at forskere selv bestemmer seg for å sette i gang studier, og søker om midler. Hermed oppfordres de til det. Bilistene kjører til jobb på eget ansvar, men de bør ha rett på mer kunnskap om helseeffektene når de gjør sine valg.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!