Nord-Norge

Voldsomt høye skreipriser i Lofoten

Til tross for mindre fangst, er prisene under årets lofotfiske så høye at fiskerne likevel sitter igjen med en god slant.

HENNINGSVÆR (Dagsavisen): Med skreipriser på 51 kroner kiloen, kan mannskapet på fiskebåten «Kristina» snart reise hjem med 1.300.000 kroner etter tre og en halv uke i Henningsvær.

– Vi er godt fornøyde, sier skipper Bernhard Idsø lavmælt.

Det er en oppgang på vel 13 kroner fra i fjor, da de fikk rundt 38 kroner for én kilo torsk.

Til tross for at det er litt mindre fisk i Lofothavet i år, får han fylt opp kvoten for årets lofotfiske.

– Jeg tror den er litt lenger nord, der det er lodde og sild den beiter på. Så den kommer ikke helt til Lofoten. Derfor har vi vært her litt lengre, for å få den kvoten vi har. Men nå nærmer oss ferdig, sier han.

Han og resten av fiskerne ombord kommer med to båter nordover fra Ryfylke. Det vil si en tur på rundt 100 timer en vei.

– Jeg har vært her i 10 år, så vi kommer nok igjen neste år.

Bernhard Idsø

Flere årsaker

Eivind Hestvik Brækkan, sjømatanalytiker hos Norges Sjømatråd, sier prisen Idsø referer til ikke er unormalt.

– Deres priser er vel litt høyere enn gjennomsnittsprisen. Det er litt avhengig av hvor du er, sier han.

Brækkan sier årets priser på skreien er «voldsomt høy». E24 melder at årets priser slår fjorårets rekorder.

– Grovt sett er det delt inn i tre hovedårsaker. Kvoten på torsk har gått kraftig ned i år, og når torsk blir mindre tilgjengelig, så bidrar det til å presse opp prisen, sier han.

Han sier også at dårlig vær har gjort at båtene har ligget en del til land, og dermed har det ikke kommet så mye fisk inn hos mottaksanleggene.

– Så selv med lavere kvote, så har du en ekstra dimensjon av at det ikke har kommet så mye torsk som forventet, forklarer analytikeren.

Det siste begrunner han med inflasjonen i verden.

– Så når prisen på alle andre varer stiger, så bidrar det til at folk vil være villig til å betale mer for torsken. Inflasjonen er smittsom, sier han.

– På toppen av det hele, så er det en stadig svakere norsk krone, og det gjør at prisen målt i norske kroner blir høyere. Det er de store tingene som bidrar til de høye prisene man ser nå.

Ikke gode tider for alle

Han sier det er vanskelig å spå hvordan det blir til neste år, men at kvotene da også kommer til å bli lavere, og dermed mindre torsk på markedet. Samtidig vil kjøpekraften gå ned.

– Men det at fiskerne får godt betalt, er bare én side av totalbildet. Hvis du spør noen som kjøper torsk for å produsere ulike torskeprodukter, så er det ikke sikkert at de vil si det er gode tider. De må betale mer for torsken sin, og da er det vanskelig å ta godt betalt for klippfisken og andre produkter, sier han.

– Men at kiloprisen på torsk er høy for de som fisker, det er den, konkluderer han.

Henningsvær

Nyeste fra Dagsavisen.no: