Nord-Norge

Kunstig intelligens mot pukkellaks

For to år siden invaderte denne uønskede fisken elvene i Finnmark. Nå skal nye metoder prøves for å få bukt med problemfisken.

Laksefiskere i nord ser ikke lyst på årets sesong. For to år siden invaderte pukkellaksen elvene, særlig i Øst-Finnmark. Når vi vet at invasjonen går i en toårs syklus er det mange som er bekymret foran årets sesong.

Nå får statsforvalteren i Troms og Finnmark 10 millioner fra Forskningsrådet til å utvikle fiskefeller med kunstig intelligens i kampen mot pukkellaksen. Miljødirektoratet bidrar med ytterligere fire millioner kroner.

Fiskefeller

Det er satt ut fiskefeller i mange lakseelver for å prøve å stoppe pukkellaksen og å redde villaksstammen. Gjennom fellene innføres det en adgangskontroll i elvemunningene, hvor kun de naturlig hjemmehørende fiskeartene får passere.

Dette er et viktig tiltak for at laks, sjøørret og sjørøye skal få fred på sine foretrukne gyteområder, og for å unngå flere skadelige effekter på vannmiljøet av store mengder pukkellaks i elvene, skriver Statsforvalteren i en pressemelding.

− Fiskefellene som brukes nå kan ha kostnader for dyrevelferd og økologi. Fisken som sorteres manuelt kan utsettes for stress og skader på skjell og slimlag. For økologien i vassdragene er det ikke ønskelig å begrense den frie vandringen av hjemmehørende fisk som har behov for å svømme både opp og ned elva i ulike faser av livet, forteller fiskeforvalter Eirik Frøiland hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Andre slipper forbi

For å komme bort fra behovet for manuell håndtering av fisken ønsker Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Miljødirektoratet å ta i bruk kunstig intelligens i fiskefellene.

− Vi vet at det er mulig å lære en datamaskin forskjellen på en pukkellaks og en vanlig laks, men utfordringen er å koble dette til en velfungerende sluse som kun leder pukkellaksen inn i fella, mens de andre artene slippes forbi, sier Frøiland.

Råtner i elva

Ifølge Miljødirektoratet utgjør pukkellaksen et problem når den blir kjønnsmoden, og trekker opp i elvene for å formere seg (gyte). Fordi all pukkellaks dør etter gyting, vil store mengder råtnende pukkellaks påvirke vannkvaliteten, og andre arter i elvene om høsten. Den har stor evne til å spre seg og etablere nye tallrike bestander. Arten har spredt seg til Norge etter utsettinger i Nord-Vest Russland.

Pukkellaksen er egentlig en god matfisk, men da må den fanges i havet. Så snart den befinner seg i elva blir den fort uspiselig.Nyeste fra Dagsavisen.no: