Nord-Norge

– All kraft kan ikke brukes på Melkøya

Seks ordførere fra de største kommunene i Nord-Norge har gått ut mot planene om å elektrifisere Melkøya. Nå får de støtte av Nordlands mektigste politiker.

– 2023 startet ikke på en god måte for mange av de som har industriplaner i nord. Statnett har sendt ut et tilnærmet summarisk nei til nye nettilknytninger nord for Ofoten. Det kan få store negative konsekvenser.

Det sa nyvalgt fylkesrådsleder i Nordland, Elin Dahlseng Eide (Ap), til fylkestinget tirsdag, i sin første tale som leder. Hun tok opp utfordringene med befolkningsutviklingen i Nord-Norge, og mener industrietableringer vil gi flere nye arbeidsplasser.

Utfordringen er at Statnett spår kraftmangel i regionen fra 2027, og dermed dyrere strøm. Fylkesrådslederen sier regionen dermed må bruke strømmen annerledes.

– Oljeindustriens kraftbehov kan ikke gå på bekostning av annen samfunns- og næringsutvikling. Elektrifisering av Melkøya må skje parallelt med at det bygges tilstrekkelig kapasitet i nett og produksjon til å dekke dagens og framtidens etterspørsel i landsdelen, sa hun i talen.

Krever mye strøm

Anlegget på Melkøya i Hammerfest, som produserer flytende naturgass, såkalt LNG, har skapt debatt den siste tiden. Equinor har planer om gå fra å drifte anlegget med gassturbiner, til å benytte strøm fra strømnettet.

Ifølge Energiteknikk vil anlegget bruke 3,2 terawattimer per år, fra og med 2028. Elektrifiseringen vil kutte karbonutslippet med 90 prosent per år, og ha en kostnad på 13,2 milliarder kroner.

I E24 gikk seks ordførere fra de største kommunene i Nord-Norge ut mot planene, og sa de frykter at elektrifisering av Melkøya vil gå på bekostning av næringsutvikling og arbeidsplasser i regionen.

Ordfører i Alta, Monica Nielsen (Ap), sa til avisen at flere industriaktører står på trappene for å etablere seg i regionen, men at kraften som er reservert til å elektrifisere anlegget på Melkøya, gjør at det ikke er ledig kraft til ny industri.

Elin Dahlseng Eide sier hun deler synet til ordførerne.

– Vi må ha mer nett, og mer kraft, og det haster i Nord-Norge. Derfor kan vi ikke bruke all krafta til Melkøya, sier hun til Dagsavisen, og sier de jobber opp mot regjeringen om temaet.

Nasjonal debatt

Også politikere på nasjonalt nivå har tatt opp saken. Deriblant Sofie Marhaug (Rødt), som uttalte i debatt på Stortinget at planene støvsuger landsdelen for strøm og vil gjøre det dyrere for strømkunder, og om ikke Stortinget bør få planene opp til behandling.

– Dette er prosjekter som forholder seg til politisk gitte rammebetingelser, var svaret fra olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).Nyeste fra Dagsavisen.no: