Nord-Norge

Pasvik-fiskeren (72) dømt: – Jeg har ikke krysset grensa

– Jeg mener dommen er feil. Jeg har vært i Norge hele tiden og ikke krysset grensa, sier Arne Wikan. Han er nå dømt for ikke å ha fjernet seg fra elva og oppgi personalia.

Arne Wikan er dømt til å betale en bot på 12.000 kroner etter at han i fjor sommer ble stoppet av soldater på Pasvikelva på grensen mellom Russland og Norge.

Soldatene mente han var for nær grensa og ba om personalia. Wikan mente at han etter 60 år med fiske på elva visste nøyaktig hvor han var og at han ikke hadde krysset grensa. Dette var vitnene enig om i tingretten, men de mente at det var risiko for at han kunne krysse grensa.

De ba ham også holde seg borte fra Harefossen, der han fisket, i 24 timer. Dette nektet Wikan og dermed ble politiet tilkalt. Da oppga han personalia og han fikk en bot i tillegg til at han ble bortvist fra området.

Plikt å oppgi personalia

72-åringen etterkom kravet om å holde seg bort fra området, men nektet å godta boten og ville heller møte i Indre og Østre Finnmark tingrett. I dommen står det blant annet:

«Med grunnlag i det hendelsesforløpet retten har lagt til grunn som fullt ut bevist, finner retten det klart at Wikan, med forsett, nektet å oppgi personalia til grensejegerne etter deres uttrykkelige begjæring. Det er videre utvilsomt at begjæringen ble fremsatt som legg i tjenesteutøvelsen, og at Wikan hadde plikt til å oppgi personalia til grensejegerne.»

I dommen står det videre:

«Etter første samtale med grensevakten fortsatte Wikan å navigere på en slik måte at det ikke var mulig for grensevakten å identifisere om Wikan holdt seg på norsk side av grenselinjen. Slik retten ser det var det derfor nødvendig og forholdsmessig å reagere med pålegget som ble gitt. Retten kan vanskelig se at grensevakten hadde andre hensiktsmessige alternativer for avvergende inngripen.

Slugger-advokat

I tingretten ble det lagt ned påstand om bot på 14.400 kroner. Tingretten mener at Wikan hadde god grunn til å få saken belyst i retten og ga bot på 12.000 kroner. Av samme grunn slipper Wikan å betale saksomkostninger.

Wikan vurderer nå å anke saken, for det har betydning for alle som bor i grenseområdet.

– Jeg har ikke gitt opp fordi dette har betydning for hele bygda. Vi blir fratatt elva hvis vi hele tiden må ta hensyn til grensesoldatene. Det vil vi ikke, sier Wikan.

– Det er mulig jeg skal skaffe meg en slugger av en advokat, sier han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: