Nord-Norge

Rødt Nordland ut mot Bjørnar Moxnes: – Undergraving av fylkeslagets selvstendighet

Rødt Nordland går hardt ut mot egen partileder og ungdomsorganisasjon i internt notat.

Det kommer fram i et internt erfaringsnotat som medlemmer av Rødt Nordland har blitt tilsendt, som Dagsavisen har fått tilgang til.

Notatet tar opp erfaringer fra nominasjonsprosessen til Rødt Nordlands fylkestingsliste for 2023, som skapte nasjonalt rabalder og oppstyr da partiveteran Per-Gunnar Skotåm ble foreslått på topp.

Som deleier og styreleder imot Dag AS, som eier det kontroversielle nettstedet Steigan.no, fikk Skotåm mye oppmerksomhet, som endte med at Bjørnar Moxnes ba om at «alle de involverte tenker seg grundig om», og viste til landsstyrets vedtak om at partiet ikke støtter Steigan.no sine syn, som de mener sprer russisk propaganda og konspirasjonsteorier.

Også Rød Ungdom Nordland gikk hardt ut mot nominasjonen, som endte med at Skotåm trakk sitt kandidatur.

– Undergraver selvstendigheten

I oppsummeringen, datert 01.12.2022, tar nominasjonskomiteen, ledet av Elisabeth Anethe Olsen, opp prosessen og bråket rundt nominasjonen.

I et eget avsnitt kalt «Rødts sentrale ledelse», står det at nominasjonskomiteen var forberedt på at det ville bli utfordrende når forslaget om Skotåm som førstekandidat ble kjent, men oppgir at forslaget var godt forankret i fylkets lag og blant medlemmene. Skotåms tilknytning til Mot Dag hadde tidligere blitt tatt opp av fylkesstyret, som slo fast at Skotåm hadde full tillit som folkevalgt og som nåværende gruppeleder på fylkestinget.

Nominasjonskomiteen, som kaller seg «nomkom» i notatet, presiserer også at deres arbeid var uavhengig og sto på egne bein.

«Det ble derfor svært overraskende da partiets leder gikk ut i nasjonal media UTEN å ta kontakt med komiteen med kritikk til komiteens forslag til 1.-kandidat. Dette kan sees på som undergraving både av sjølstendigheten til fylkesorganisasjonen og nomkoms arbeid», står det om Bjørnar Moxnes innblanding, da han til Klassekampen sa at fylkeslaget burde tenke seg om.

Det oppgis også i notatet at komiteens nestleder ble direkte kontaktet av en person i sentral partiledelse, tidlig i prosessen, med «vage formuleringer» om utfordringer med å ha Skotåm på lista.

«Denne henvendelsen ble kontant avvist som ikke akseptabel innblanding i nomkoms arbeid», slås det fast i notatet.

Per Gunnar Skotåm, Rødt Nordland

Om Rød Ungdom: – Stilte ikke opp

Også Rød Ungdoms rolle i nominasjonsarbeidet blir tatt opp i notatet.

Det oppgis at ungdomslaget fikk invitasjon til å være representant i nominasjonskomiteen, uten at invitasjonen ble besvart, og sier de gjorde det de kunne for å få en ungdomsrepresentant inn i komiteen.

«Det var derfor sterkt å beklage at en representant fra RU i Nordland og medlem i landsledelsen etter at første forslag fra nomkom ble kjent, gikk hardt ut mot nomkoms forslag til 1.-kandidat i offentlighet og skapte medieoppslag i nasjonalt media og stor debatt i sosiale media. Dette ble gjort uten kontakt med nomkom i forkant».

I notatet oppgir nominasjonskomiteen at det vurderes som sterkt beklagelig at Rød Ungdom ikke kunne delta i forslag til liste, og at det ble en uakseptabel personlig fokus og press på listeforslaget når førstekandidat ble kjent.

Til slutt kommer det fram at Skotåm hadde støtte i fylkeslaget.

«Det er likevel et tankekors at den kandidaten som fikk størst oppslutning for en topplassering på fylkestingslista, trakk seg helt ut av lista og er tapt for fylkestingsarbeidet fra neste valg».

Rød Ungdom: - Ikke personlig

Paula Lorentzen, som sitter i sentralstyret til Rød Ungdom og er selv på listeforslaget til fylkestinget, sier Rød Ungdom har svart på tematikken i tidligere avisoppslag.

– Dette er ikke noe personlig i det hele tatt. Steiganprosjektet er giftig prosjekt, og ikke samsvarer med vedtatt politikk i Rødt. Så dette har ikke handlet om personer, men det prosjektet, sier hun.

Bjørnar Moxnes viser også til tidligere intervju med Klassekampen, der han advarte mot å nominere Skotåm, og sier han ikke har mer å legge til.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: