Nord-Norge

Forsvaret fikk kjeft av næringslivet i nord

Det var ikke bare hurrarop da næringslivet og Forsvaret skulle snakke sammen i Kirkenes.

KIRKENES (Dagsavisen): Det var under en konferanse hos Garnisonen i Sør-Varanger i forrige uke i regi av Troms og Finnmark fylkeskommune at flere næringslivsledere i de nordligste fylkene i klartekst ga uttrykk for at det var vanskelig for små og mellomstore bedrifter å nå opp når Forsvaret tildelte kontrakter. Dette inntrykket har også fylkesråd for næring, plan og miljø Karin Eriksen i Troms og Finnmark fylkeskommune.

− Det som har overrasket meg mest er at Forsvarets logistikkorganisasjon (Flo) ikke har en strategi på hvordan de skal øke leveransene fra Nord-Norge. Jeg er også overrasket over at de er så dårlig kjent med næringslivet i Nord-Norge, sier Karin Eriksen.

Hun etterlyser bedre kontakt mellom de ulike forsvarsgrener for å tilpasse kontraktene til det næringsgrunnlaget som finnes i nord. For det er en kjensgjerning at det er mange små virksomheter som har vanskelig å nå opp når det skal konkurreres om kontrakter i Forsvaret.

Fylkesråd for næring, plan og miljø Karin Eriksen i Troms og Finnmark fylkeskommune er overrasket over at Forsvaret er så dårlig kjent med næringslivet i Nord-Norge.

Blant annet er Nord-Norge ofte arena når internasjonale militære styrker øver og trener, men likevel finnes det ikke noen strategi for lokale leveranser til disse styrkene.

− Det burde det vært i det minste på en del landbruksprodukter, på sjømat, fiskeri, forpleining og en god del andre tjenester. Vi har for eksempel store bedrifter som er gode på mekaniske tjenester, sier Eriksen.

Må følge med

I en debatt mente kategorisjef og underdirektør Lars Einar Johansen i Flo at næringslivet i Nord-Norge måtte henge med i svingene og følge med på hva som skjedde når for eksempel kontraktsanbud ble offentliggjort. Samtidig bekreftet Johansen at de mangler kunnskap om næringslivet i Nord-Norge, og å bruke Brønnøysundregistret er tidkrevende og vanskelig. Dette reagerer Eriksen på:

− Flo bør bruke andre verktøy enn Brønnøysundregistret. De kan bruke næringsforeninger, fylkeskommunen, NHO, KS og kommunene. Her er det mange aktører som kan samarbeide, derfor er jeg på tilbudssiden og mener at Troms og Finnmark fylkeskommune kan være tilrettelegger for at Forsvaret og næringslivet kan møte hverandre, sier Eriksen.

Dårlig på samarbeid?

Nordlendingen har i historisk perspektiv vært gode på å være nessekonger. De sitter på hvert sitt nes og vil styre over sitt lille rike på egen hånd, og at evnen til samarbeid ikke alltid prioriteres høyt.

− Det er nok både og. Noen er gode på samarbeid og noen har noe å gå på. Samarbeid må man trene på for å bli god. Det må også skapes en verdi for næringslivet, og at det legges tid og ressurser i samarbeidet. Små bedrifter har kanskje nok med den daglige driften, men de må også se etter muligheten til å vokse, være innovativ, ha noen hårete mål og ikke være for mett i hverdagen, sier Eriksen.

Det ligger ikke bare hos det lokale næringslivet, men Forsvaret har også en oppgave foran seg og Karin Eriksen er tydelig hva de bør gjøre.

− De må besøke Nord-Norge og gjøre seg kjent med det næringslivet vi har. De må slippe til nordnorske bedrifter i anbud for mindre kontrakter og på landsdekkende kontrakter. Forsvaret må være tøffere med egne mål. Hvor stor andel og økt andel av små og mellomstore bedrifter skal levere nettopp fra denne regionen. Det må forsvaret sette mål på og jobbe for å nå disse målene, sier Eriksen.

Sikkerhet og folk

Sjef for Garnisonen i Sør-Varanger, oberstløytnant Michael Rozmara mener at Forsvaret har et stort søkelys og ønske om å bruke lokale leverandører samtidig som det søkes å bidra til et levende lokalsamfunn. Karin Eriksen sa i sin innledning at dette er viktig i en region med demografiske utfordringer. Landsdelen opplever en fraflytning som på sikt kan påvirke Forsvarets beredskapsevne og representere en sikkerhetspolitisk utfordring. Demografiske utfordringer og distriktspolitikk er også sikkerhetspolitikk.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: