– Vil ha et NAV-ombud raskt på plass

– Vi må få på plass et NAV-ombud så raskt som mulig. Slik at enkeltpersoner som mener seg urettmessig behandlet kan få den hjelpen de trenger for å trenge gjennom NAV-byråkratiet, sier leder i Stortingets arbeids- og sosialkomité Erlend Wiborg (Frp) fra Moss.

NAV-skandalen, der 36 mennesker er blitt dømt til ubetinget fengsel for å underslå penger fra NAV-systemet, og der minst 2.400 trygdemottakere er blitt utsatt for feiltolkninger av lovverket, har rystet Erlend Wiborg.

- Når det kommer meldinger om at NAV er blitt varslet for mer enn to år siden, og at Arbeids- og sosialdepartementet har kjent til denne saken i ti måneder, så gjør det saken meget alvorlig. Det er mange menneskeskjebner som er rammet av denne skandalen, sier Wiborg.

Han ser fram til at alle fakta blir lagt på bordet.

- Det viktigste er at alle som har lidd urett får oppreisning. I neste omgang må det vurderes hvilke konsekvenser dette skal få.

- Bør statsråden gå?

- Det er det for tidlig å si noe om, sier Erlend Wiborg.

Vanskelig å trenge gjennom

Erlend Wiborg forteller at han har fått mange henvendelser fra folk som har vanskelig for å trenge gjennom NAV-systemet. 

- Nav gjør seg ofte utilgjengelige, og det er mange som klager over at de ikke greier å få kontakt med NAV. Vi trenger et NAV-ombud, og i de siste regjeringsforhandlingene i januar i år, fikk Frp heldigvis gjennomslag for at det skal opprettes et slikt ombud. 

- Når kommer det?

- Egentlig skal det være på plass innen to år, men når vi nå har fått denne skandalen ramlende i fanget, håper jeg at disse planene fremskyndes, sier Erlend Wiborg.

- En tung dag

- Dette er en tung dag for alle ansatte i NAV, sier direktør Steinar Hansen i Nav Øst-Viken. Han forteller at de foreløpig ikke har oversikt over antall mennesker i Østfold som har blitt urettmessig rammet, men sier at det ikke er usannsynlig at også Østfoldinger er rammet. Det skal igangsettes et arbeid som innebærer en gjennomgang av flere saker og tilfeller.

- Parallelt med at vi foretar en gjennomgang av tidligere saker, ønsker vi at personer som mener seg urettmessig behandlet, tar kontakt med oss.

- Hvordan skal de kunne ta kontakt?

- Vi har et nasjonalt nummer som det er mulig å ringe til. Det er 55 55 33 33.

- Men svært mange melder om at NAV har gjort seg utilgjengelig. Vil de faktisk bli hørt og lyttet til hvis de ringer til et nasjonalt telefonnummer?

- Vi tar denne situasjonen på største alvor, og hovedoppgaven vår er nå å ta vare på alle som er blitt rammet. Jeg kan ikke love at alle får snakke med en veileder som de tidligere har hatt kontakt med. Men jeg lover at alle skal bli hørt. Det jobbes nå på flere plan for å avdekke hvem som er blitt utsatt for feiltolkningene. Vi i NAV Øst-Viken har avgitt ressurser til det nasjonale arbeidet som nå blir gjennomført, sier Steinar Hansen.