Vil erkjenne klimakrise og gjøre Moss sentrum mest mulig bilfri

Politikerne vil at alle fremtidige tiltak og beslutninger i Moss skal ta hensyn til klimaet.

De seks styringspartiene i Moss (Ap, Sp, MDG, SV, Rødt og KrF) er enige om at kommunen skal erkjenne natur- og klimakrise. Dette er det mest sentrale punktet i deres innspill til samfunnsdelen av den nye kommuneplanen, som blir vedtatt torsdag.

– Dette er et av de viktigste styringsdokumentene i kommunen, og vi er alle svært godt fornøyde med denne planen, sier Shakeel Rehman (Ap).

Kommuneplanen er en overordnet plan, som skal gi føringer til kommunens administrasjon. Det er med andre ord et politisk veikart for dem.

– Jeg opplever at administrasjonen og oss politikere er samstemte når det kommer til klimaet, forteller Benedicte Lund i MDG.

LES OGSÅ: Nye Moss får en tydelig miljøprofil (DA+)

– Vil oppleves brysomt for noen

Å erkjenne natur- og klimakrise betyr i praksis at alle vedtak og beslutninger skal ta hensyn til Paris-avtalen og FNs bærekraftsmål.

– Det høres kanskje ut som en floskel, men det er ikke det. Det legitimerer virkemiddelbruk og de prioriteringene som er mulige for å imøtekomme det faktum at vi står overfor en klimakrise, sier Lund.

– Noen av endringene kommer helt sikkert til å oppleves som brysomme for noen, men vi skal være gode til å forklare hvorfor vi gjør dem, sier legger hun til.

– Det vil ta tid å snu, men nå har vi i hvert fall gitt kommunen en klar retning, poengterer Eirik Tveiten (Rødt).

I planen står det blant annet at kommunen skal redusere transportbehovet gjennom sentralisering av boliger og arbeidsplasser. Videre skal veksten i persontransporten tas gjennom gange, sykkel og kollektiv.

LES OGSÅ: MDG ville erklære klimakrise i Moss - ble nedstemt

MDG, her ved gruppeleder Benedicte Lund, har tidligere forsøkt å få Moss til å erkjenne klimakrise og å jobbe for et bilfritt sentrum. Nå får hun de andre partiene i posisjonen med seg.
Foto: Kenneth Stensrud MDG, her ved gruppeleder Benedicte Lund, har tidligere forsøkt å få Moss til å erkjenne klimakrise og å jobbe for et bilfritt sentrum. Nå får hun de andre partiene i posisjonen med seg.

Skal gjøre sentrum mest mulig bilfri

MDG har tidligere vært pådriver for et bilfritt sentrum i Moss. I fjor foreslå de blant annet å opprette bilfrie soner rundt alle skoler i kommunen. Da så de for seg å få dette med i en fremtidig kommuneplan. Det har de nå klart.

Alle seks partier i den nye posisjonen i Moss kommune har nemlig forpliktet seg til å arbeide for et bilfritt sentrum.

– Parkeringsstrategien er en viktig del av det arbeidet. Å minimere bilbruken i sentrum vil legges til grunn når vi skal finne gode parkeringsløsninger, sier Lund.  

– Vi må også vurdere om vi skal bestille en gatebruksplan, for å se på hvilke gater som skal være åpne og hvor det vil være lov å parkere. Det må ses i sammenheng med sentrum, sier Rehman.  

Kommunen vil senere utarbeide en egen klimaplan, som vil gå mer i detalj rundt hvordan de nevnte målene skal nås.

Her kan du lese hva opposisjonspartiene Høyre, Venstre, Ny Kurs og Frp tenker om posisjonens klimaplaner.