Vil bruke nesten 70 millioner kroner på å utvide fire år gammelt sykehus

En eksplosiv økning i antall pasienter ved akuttmottaket på Kalnes gjør at Sykehuset Østfold nå skal bygge mer plass - fire år etter at sykehuset sto klart.

30. november 2015 ble Sykehuset Østfold offisielt åpnet av Kongen.

Nærmere seks milliarder kroner kostet det å bygge det som ble Østfolds største bygg, med sine 85.000 kvadratmeter.

Nå viser det seg at sykehuset har stort behov for å utvide akuttmottaket på Kalnes. Det ble nemlig dimensjonert til å ta imot 39.000 årlige pasienter innen 2020. Det besøkstallet ble passert allerede i 2017.

Ifølge sykehuset har antall akuttpasienter økt med 18 prosent fra januar 2015 til august i år.

– Den store pågangen er en utfordring for pasienter, pårørende og medarbeidere, sier administrerende direktør Hege Gjessing i en nyhetsmelding på sykehusets nettsider.

(Saken fortsetter under bildet)

Styret i Sykehuset Østfold har åtte medlemmer, fem oppnevnt av eier og tre valgt av de ansatte. F.v: Styremedlemmer Anita Talåsen Granli, Anne-Karin Rime, Martin Andreas Hauslo og Nina Tangnæs Grønvold, spesialrådgiver Trond Birkestrand, styreleder Nils Fredrik Wisløff, administrerende direktør Hege Gjessing, nestleder Petter Brelin, styremedlemmer Gro Seim og Ketil Solbakke, og observatører fra brukerutvalget, Vigdis Yttervik og Svein Gurvin.
Foto: SYKEHUSET ØSTFOLD
Styret i Sykehuset Østfold har åtte medlemmer, fem oppnevnt av eier og tre valgt av de ansatte. F.v: Styremedlemmer Anita Talåsen Granli, Anne-Karin Rime, Martin Andreas Hauslo og Nina Tangnæs Grønvold, spesialrådgiver Trond Birkestrand, styreleder Nils Fredrik Wisløff, administrerende direktør Hege Gjessing, nestleder Petter Brelin, styremedlemmer Gro Seim og Ketil Solbakke, og observatører fra brukerutvalget, Vigdis Yttervik og Svein Gurvin. FOTO: SYKEHUSET ØSTFOLD

Ventet å koste nesten 70 millioner kroner

Styret har allerede godkjent detaljplanene for en utvidelse av akuttmottaket med 630 kvadratmeter.

Målet er at det nye akuttmottaket skal stå klart i 2023.

Utbyggingen har en estimert kostnadsramme på cirka 68,6 millioner kroner.

LES OGSÅ: Antall tilsynssaker ved Sykehuset Østfold ble nærmest halvert på ett år

– 40 prosent vil slippe innleggelse

Da sykehuset ble bygget, var det planlagt at pasientene raskt skulle gjennom akuttmottaket og videre inn i sykehuset.

– Vi erfarer at det er riktig å bruke mer tid på pasientene i akuttmottaket. Det betyr at det er flere pasienter der samtidig, og da blir det mangel på plass. Vi prioriterer å ha erfarne leger i det første møtet med pasientene, som raskt kan stille diagnose og bestemme videre behandling. Når vi arbeider på denne måten får omtrent 40 prosent av pasientene som kommer til akuttmottaket den hjelpen de trenger der, slik at de slipper å bli innlagt, forklarer Gjessing.

I 2007 ble bare rundt 19 prosent av pasientene ferdigbehandlet i akuttmottaket.

Ventesone

Foruten plass til undersøkelser og behandling, trenger sykehuset også større ventesone for pasienter og pårørende. Forholdene ved ambulanseinngangen er heller ikke tilfredsstillende. Det er trangt og lite tilrettelagt for klargjøring av bårer etter bruk, noe som innebærer at ambulansetjenesten må benytte areal inne i selve akuttmottaket.

Det er også et stort behov for å bedre arbeidsforholdene for medarbeidere i eksisterende og utvidet akuttmottak, ifølge sykehuset.

DEBATT: «Fjern parkeringsavgiftene ved sykehusene i Moss, Østfold og Viken»

Må godkjennes

I styremøtet 21. oktober ble konseptrapporten steg 2, som sykehuset har utarbeidet, godkjent av styret. Rapporten legges til grunn for utarbeidelse av forprosjektet, som er neste fase.

Saken blir nå oversendt til Helse Sør-Øst, som må gi den endelige godkjenningen for oppstart av forprosjektfasen.

– Løsningen legger til rette for en helhetlig og langsiktig utvikling av akuttmottaket. Dersom Helse Sør-Øst innen utgangen av 2019 godkjenner konseptrapport steg 2, kan mulig byggestart være våren 2021 med innflytting våren 2023, sier Gjessing til samme kilde.

LES OGSÅ: Sykehuset Østfold bøyer seg etter kritikk for bruk av tvang

Mener det vil dekke utfordringene

Løsningen sykehuset har valgt for utbygging av akuttmottaket, gir 630 ekstra kvadratmeter og innebærer:

• Utvidelse av kapasiteten med seks undersøkelses- og behandlingsrom.

• Etablering av triagerom med fire undersøkelsesplasser hvor pasienter vurderes etter hastegrad.

• Større areal ved ambulanseinngang.

• Ventesone adskilt fra behandlingsområdet.

• To ekspedisjoner og etablering av flere arbeidsplasser

– En utbygging av akuttmottaket vil dekke utfordringene til akuttmottaket både for gående og sengeliggende pasienter, sier Gjessing.

LES OGSÅ: Seks uker gammel baby påført to brudd i armen – faren dømt til fem måneders fengsel