Vil at LO skal svekke båndet til Ap: – Det er Arbeiderpartiet som drar fordelene av samarbeidet

Klubblederen ved en av Norges største verkstedklubber vil ha mindre tette bånd mellom Norges største arbeidstakerorganisasjon og Arbeiderpartiet. LO-lederen er rivende uenig.

Det er i denne reportasjen fra Kværners verft i Verdal at klubbledelsen ved verftet konstaterer at tiden der industriarbeiderne stemte på Ap uten å blunke, er langt på vei over. Senterpartiet seiler opp som en reell konkurrent.

– Folk ser at det finnes alternativer. Personlig synes jeg både Per Olaf Lundteigen og Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet er vel så gode talspersoner for saker vi er engasjert i som Arbeiderpartiet, sier klubbsekretær Stian Sagvold.

Les hele reportasjen her:Ap mister grepet om industri-kjempen Verdal: – Vi blir ikke lyttet til 

– Ikke lytta til

Klubbleder Ståle Johansen mener i tillegg LO i større grad burde vært fri og uavhengig av Ap.

– Det er Arbeiderpartiet som drar fordelene av det samarbeidet hele veien. Det er lite å hente for LO. Vikarbyrådirektivet og Acer-saken er eksempler på saker hvor LO sto samla om et nei uten å bli lytta til, sier han.

Det er LO-leder Hans-Christian Gabrielsen helt uenig i.

Les også:Folkets tillit til Arbeiderpartiet er svekket, mener Yngve Hågensen

– En viktig alliert

– Etter vår erfaring medfører det fagligpolitiske samarbeidet at fagbevegelsen blir lyttet til og får satt sine saker på dagsorden, både på nasjonalt plan og rundt i norske kommuner, sier Gabrielsen i en skriftlig kommentar til Dagsavisen.

Konkret viser han til at LO gjennom åtte år med rødgrønt styre fikk på plass tre handlingsplaner mot sosial dumping, på grunn av samarbeidet med Ap.

Han viser også til at nær 200 rødgrønne kommuner nå har vedtatt innkjøpsmodeller som forebygger sosial dumping.

Les også:LO-topp om Arbeiderpartiets nye politikk: – Vi skal ikke løpe etter Senterpartiet

– Vi har hatt en viktig alliert i kampen mot høyresidens svekkelse av arbeidsmiljøloven, og vi samarbeider godt med Arbeiderpartiet om å redusere forskjellene i Norge. Så er det selvsagt lov å være uenig i at vi skal ha det fagligpolitiske samarbeidet, men det er et samarbeid med bred oppslutning i fagbevegelsen, sier LO-lederen.

At LO og Ap skal samarbeide er noe LO-kongressen vedtar hvert fjerde år.  

– Det vedtas som oftest enstemmig eller med overveldende flertall, at det fagligpolitiske samarbeidet skal videreføres, forsterkes og utvikles. I dag har vi jo en regjering som jobber mot arbeidsfolk og det organiserte arbeidslivet. Da trenger vi allierte som vil styrke våre medlemmers rettigheter og den norske modellen, sier Gabrielsen.