Viken-politikerne lytter til Moss: Venter med å endre billettpriser

Fylkespolitikerne snur på to punkter i arbeidet med å lage like regler for alle kollektivreisende i Viken. Det skjer etter press fra Moss.

Fra og med i dag, torsdag 27. februar, skulle billettprisene endres for reisende med buss. Årsaken er at prisnivået skal samkjøres med hele Viken fylkeskommune.

Endringen skapte stort oppstyr i Moss, blant annet fordi en enkeltbillett for voksne der ville økt fra 20 til 30 kroner.

Ordfører Hanne Tollerud (Ap) var blant dem som engasjerte seg i saken. Sammen med Benedicte Lund (MDG), utvalgsleder for landbruk, samferdsel, natur og miljø, ga de beskjed om at Moss kommune krevde at prisendringen ble stanset.

Nå har Viken lyttet til dem. I hvert fall delvis.

Vil se nærmere på konsekvensene

De gjør to unntak i de planlagte prisendringene:

▪ Kontanttillegget for voksen blir 5 kroner i stedet for 20 kroner.

▪ Det vil fortsatt være rabatt på enkeltbillett i billettappen.

– Dette gjør vi fordi vi ønsker å få oversikt over konsekvensene de foreslåtte prisendringene vil ha på bussbruken og insentivene for miljøvennlige reiser, sier Kristoffer Robin Haug (MDG), fylkesråd for kollektivtrafikk i Viken fylkeskommune.

Mosseordfører Hanne Tollerud har tidligere uttalt at hun fryktet prisendringene ville reversert den gode effekten tilbudet med gratis buss i fjor høst ga.

Ber reisende følge med på billettprisen

Østfold kollektivtrafikk har allerede programmert om billettmaskinene med det nye kontanttillegget på fem kroner. 

– Vi kan ikke være sikre på at billettmaskinene vil være oppdatert med riktig sum på kontanttillegget fra i morgen (torsdag 27. februar, journ. anm.). Vi oppfordrer derfor passasjerer som må betale 20 kroner i kontanttillegg til å sende oss kvittering på e-post, så får de refundert pengene, sier Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk.

– En gulrot

Han tror en gradvis endring vil glede de passasjerene som berøres.

– Utgangspunktet for alle endringene er at politikerne ønsker like regler for alle kollektivpassasjerer i Viken. Dette har gitt mange endringer for våre passasjerer, fordi vi har vært nødt til å forandre veldig mange av reglene våre. Med de nye endringene kan voksne passasjerer spare 15 kroner hvis de kjøper enkeltbillett i app fremfor kontant på bussen. Vi håper at det er en gulrot for å gå bort fra kontanter i bussene. Kontanter i bussene gir mindre punktlighet, og øker sannsynligheten for ran, sier han.

Av cirka fem millioner solgte billetter i 2019, er det kun 7,38 prosent av billettsalget som påvirkes av endringene, ifølge Viken fylkeskommune.