Venstre stoler ikke på lokalpolitikerne

Moss Venstre mener at lokalpolitikerne ikke er kompetente til å ha forvaltningsansvaret for naturvernområdene i dagens Rygge og Moss. Sindre Westerlund Mork vil derfor overføre hele ansvaret til Fylkesmannen.

Moss Venstre vil at Fylkesmannen skal ha det totale forvaltningsansvaret for Nye Moss kommune, og SIndre Westerlund Mork kommer til å fremme dette som forslag i Fellesnemda.

Hvorfor?
Vi er redde for at lokalpolitikerne kommer til å rote til forvaltningen i enkeltsaker, slik som ved byggingen av en luksusbolig i Tronvikveien. En bygning der det ble gitt tillatelse til oppføring i et landskapsvernområde. Venstre mener at det ikke var juridisk hjemmel for et slikt prangende byggverk på 540 kvadratmeter i Tronvikveien, og at vedtaket brøt med bestemmelsene i naturvernloven. Hvis Fylkesmannen har forvaltningsansvaret, blir det ikke så lett å gjøre slike skadelige inngrep i landskapsvernområdene. Fylkesmannen vil lettere se helheten, og dermed får ikke lokale politikere mulighet til å overkjøre bestemmelsene i lovverket, mener Westerlund Mork.

- Har lokalkunnskap

Tomas Colin Archer (Ap) er uenig med Sindre Westerlund Mork.
- Det er naturlig at Moss fortsetter med å forvalte sine landskapsvernområdene, og at tilsvarende områder i Rygge blir innlemmet i den samme forvaltningsplanen når Nye Moss blir etablert. Vi har lokalkunnskapen om disse områdene i kommunen, og det er en fordel i forhold til Fylkesmannen, som i tilfelle vil stå for en fjernstyring.
I arbeidsutvalget til Fellesnemnda, innstilte rådmannen på «… å være positiv til å overta ansvaret …». Tomas C. Archer gikk lengre, og foreslo at Fellesnemnda skulle si klart ja til å overta forvaltningsansvaret i hele den nye kommunen. Dette ble vedtatt med sju mot en stemme.

Moss har kontroll

Moss kommune valgte å overta ansvaret for forvaltning av verneområdene i 2015. Rygge fikk det samme tilbudet fra Staten, men takket nei.
- Jeg er svært fornøyd med at lokalsamfunnet nå får forvaltningsretten i Nye Moss, sier landbrukssjef Egil Holmsen i Rygge. Det vil være uhensiktsmessig å fortsette med lokal forvaltning av verneområdene i Moss, mens Fylkesmannen skal ta seg av Rygge.  Moss har høstet gode erfaringer med sin forvaltning av landskapsvernområdene, og har dyktige fagfolk. Jeg tror at lokal forankring er en fordel. Vi har klare lovbestemmelser å forholde oss til, og Fylkesmannen er ankeinstans hvis det kommer klager på forvaltingen. Fylkesmannen puster oss dermed i nakken, og dette blir da en kontrollinstans som vi må forholde oss til, sier Egil Holmsen.
- Vil dette vedtaket føre til at det blir ansatt flere ansatte?
- Det ville vært fint å få tilført mer ressurser. Men foreløpig er ikke det et tema, sier Holmsen.

29 naturvernområder

Moss og Rygge har 14 forskjellige naturvernområder hver. I tillegg har Moss og Rygge et felles område gjennom Vestre Vansjø naturreservat. Det blir da totalt 29 naturvernområder innenfor nye Moss kommune.

Her er en oversikt over de mest kjente naturvernområdene:

Rygge:

Værne kloster landskapsvernområde, opprettet 13. september 2013.
Kurefjorden naturreservat, opprettet 22. desember 1978.
Eldøya-Sletter landskapsvernområde med plantelivsfredning, opprettet 22. august 1997.
Vestre Vansjø naturreservat, opprettet 8. mai 1992.
Eldøya naturreservat, opprettet 15. desember 1978.
Bogslunden naturreservat, opprettet 2. november 1973.
Vardåsen naturreservat, opprettet 16. april 2010.
Kajalunden naturreservat, opprettet 11. desember 1981.
Telemarkslunden naturminne, opprettet 15. desember 1995.
Feste naturminne, opprettet 30. juni 1970.

Moss:

Søndre Jeløy landskapsvernområde, opprettet 23. desember 1983.
Eggholmen naturreservat, opprettet 15. desember 1978.
Fuglevik naturreservat, opprettet 16. april 2010.
Ishavet naturreservat, opprettet 4. september 1981.
Rambergbukta naturreservat, opprettet 8. mai 1992.
Vestre Vansjø naturreservat, opprettet 8. mai 1992.
Refsnes naturreservat, Jeløya, opprettet 11. desember 1981.
Rødsåsen naturreservat, opprettet 13. desember 2002.