Velkommen etter, Ap

DEBATT: Jeg ser at Arbeiderpartiet endelig har åpnet for å droppe fylkesammenslåinger blant annet om Viken og Troms/Finnmark. Ja, partiet arbeider langsomt for å komme fram til sine standpunkter, men det er veldig bra at Ap nå har kommet fram til at det ikke er bra med slike store fylkessammenslåinger, skriver Per Christian Michelsen (Sp) i dette debattinnlegget.

Av: Per Christian Michelsen, listekandidat for Senterpartiet til kommunevalget 2019

Dette er «god musikk» for Senterpartiet som fra første dag har fremhevet at fylkesammenslåinger ikke er en god løsning for forvaltningsstrukturen i landet. Det er heller ikke godt demokratisk forankret i folkeviljen. Fortsetter Ap med slike standpunkter tegner dette godt for å få dannet en ny regjering fra 2021 sammen med Sp, SV og eventuelle andre partier.

Men Ap-leder Jonas Gahr Støre tar feil når han hevder at Senterpartiet bare er opptatt bygdenes interesser. Riktignok har Senterpartiet sin grobunn for bygdene,men partiet har en helhetlig politikk som skal gjelde for hele landet. "By og land hand i hand" er etter min mening et godt slagord som passer godt for Senterpartiet. Den nye reformen til regjeringen viser at den ikke tar folk på alvor for å gi innbyggerne de beste tjenestene. Fylkeskommunen Viken skal bestå av fylkene Østfold, Akershus og Buskerud, og man kan gå ut i fra at det skal velges representanter fra alle disse fylkene.

Hvis det  skal gjøres et vedtak om en sak på Hardangervidda; hva gjør en politiker for eksempel fra Sarpsborg kvalifisert til å ta viktige avgjørelser for denne regionen? Eller hvordan kan en politiker fra Gol være kvalifisert for å ta et godt standpunkt i en sak som berører Halden? Nei, dette har disse politikere ikke lokalkunnskaper om i forhold for folk som bor i disse områdene. Etter Senterpartiets mening kommer de beste beslutningene fra politikere som bor nær det aktuelle stedet. En stemme på Senterpartiet til valget gjør at vi får mer innbyggerinvolvering og sterkere lokaldemokrati!