Finn-Erik Blakstad på Ekeby i Rygge har leid ut lokaler til et selskap som driver gårdsdrift med honningproduksjon og solsikkedyrking. Og som også arrangerer bryllupsfester og andre jubileumsfester. . Saken er nå oversendt for vurdering i landbruksforvaltningen i Rygge kommune. FOTO: KRISTIN HOLT BLAKSTAD

Varaordføreren får refs fra egen kommune

Varaordfører i Rygge, Finn-Erik Blakstad (V), har fått et nytt varsel om pålegg fra Rygge kommune for ulovlig utleie av sine lokaler på Ekeby Gård.

Finn-Erik Blakstad er Venstres førstekandidat på årets stortingsliste. Han har i flere år hatt en konflikt gående med sine naboer på Fuglevik, og når valgkampen nå settes i gang for fullt, har han havnet i nye stridigheter med både naboene og sin egen kommune.

Festlokaler

Finn-Erik Blakstad har tidligere avsluttet et avtaleforhold med et eventbyrå som arrangerte fester i lokalene på gården. I februar i år inngikk han en ny avtale med et selskap som både skal drive gårdsproduksjon og arrangere bryllupsfester og andre festligheter på Ekeby Gård.
I et brev fra nabo Sverre Been, som representerer flere naboer, klages det på høy musikk og feststøy fram til kl. 03.00 på morgenen i St. Hanshelgen. «Vi kommer ikke til å avvente situasjonen ytterligere, men vil vurdere å politianmelde Rygge kommune for ikke å håndheve egne pålegg», skriver de i sin klage til Rygge kommune.
– Etter denne henvendelsen har Rygge kommune vært på befaring på gården, og konklusjonen er at virksomheten på gården ikke er i tråd med det som kalles «stedbunden næring til landbruks-, natur- og friluftsområder-formål», sier enhetsleder Øivind Frantzen. Han forteller at det ble satt frist til 1. august for å få rettet opp i forholdene.
– Hva skjer nå?
– Vi har fått et tilsvar fra gårdeier Blakstad, som viser at han har startet en produksjon av solsikker og honning. Blakstads brev er sendt til landbruksforvaltningen i kommunen for å få en vurdering om dette er «stedbunden næring», forteller Øivind Frantsen.

– Frustrerende

– Jeg mener at vi driver gården i tråd med tidligere vedtak fra Fylkesmannen og Rygge kommune. Men jeg forholder meg naturligvis til vedtak som blir fattet, sier Finn-Erik Blakstad.
– Vi har 250.000 bier på gården og 10 mål med solsikker, Både honning og blomster blir solgt fra gården. I tillegg har vi søkt om å bli en 4H-gård, og vil la 4H-klubbene drive prosjektarbeid på 12 dekar med parseller som skal brukes til dyrking av blant annet poteter og squash.   Jeg har flere ganger bedt kommunen om råd for å få vite hva skal gjøre for å oppfylle kravene fra fylkesmannen og kommunen. Men har hele tida fått til svar at det må jeg finne ut selv. Så skal de vurdere om virksomheten er lovlig eller ikke. Det er frustrerende. Men det er også det som motiverer meg politisk. Jeg ønsker bedre rammebetingelser for gründere og småbedrifter, og stridighetene om min gårdsdrift er et eksempel på hvorfor det er behov for endringer, sier Finn-Erik Blakstad.
Det er Kamilles Holding AS som har leid lokaler på Ekeby Gård, og de vil få  dispensasjon til å gjennomføre sine planlagte arrangementer i august, sier enhetsleder Øivind Frantsen.