Utvider camping- og havneforbudet i Moss

Moss kommune har bestemt å samkjøre det lokale forbudet med hytteforbudet til myndighetene.

Tirsdag 7. april meldte regjeringen blant annet at det mye omtalte hytteforbudet oppheves 20. april.

Det gjorde at Moss kommune nå har kommet med en endring til sitt forbud for campingplasser og gjestehavner.

Dette forbudet skulle i utgangspunktet gjelde til 13. april, men har nå blitt forlenget til 20. april.

Dette gjør vi for å være samstemte med myndighetenes tiltak, forklarer ordfører Hanne Tollerud.

Disse virksomhetene berøres

Det lokale forbudet i Moss gjelder følgende:

▪ Gjestehavner som tilbyr døgnopphold for båter.

▪ Campingplasser som tilbyr faste oppstillingsplasser og utleie av oppstillingsplasser for campingvogner.

▪ Dette omfatter i tillegg steder der det tilbys oppstilling av bobiler. Eventuelle utleiehytter og teltplasser på campingplasser omfattes også av vedtaket.

▪ Stengingen gjelder både private og offentlige virksomheter.

Visse unntak

Det er fortsatt tillatt med av- og påstigninger og korttidsfortøyninger på timebasis i gjestehavner.

Fortøyningene skal i disse tilfellene skje med minst to meters avstand.

Nødhavn ved havari og lignende alvorlige situasjoner omfattes ikke av vedtaket.

LES OGSÅ: Bare tre nye smittede på fire dager i Moss