Useriøst av SVV å fjerne RV19 fra NTP

Det politiske miljøet i Moss er overrasket, sjokkert og provosert.

Tor Petter Ekroll
Varaordfører


Atter en gang er Moss blitt nedprioritert når det gjelder vår sårt nødvendige og etterlengtede løsning på de stadig økte trafikk og miljøutfordringene fra fergeleiet til E6.     

Denne gangen er det Statens veivesen (SVV) som har gitt sine anbefalinger til konkrete prosjekt til nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022-2027. De har gitt sine anbefalinger til «NTP (2020-2033) Høring av transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra Samferdselsdepartementet».  

De hevder at RV 19-prosjektet er lite samfunnsøkonomisk lønnsomt, ikke i tråd med klimamålene og i tillegg gir utbyggingen av RV 19 utfordringer for byutvikling, jordbruk og vernehensyn. 

Det politiske miljøet i Moss er overrasket, sjokkert og provosert.  

I flere år har det vært et tett samarbeid politisk og faglig for å finne en løsning på det statlige ansvaret - RV 19. Det begynner å bli mange år siden en konseptvalgutredning (KVU) ble utarbeidet og godkjent i samferdselsdepartementet. Og det er enda flere år siden utfordringene har vært på den politiske agendaen. 

Det hele virker useriøst og provoserende på både innbyggere og politikere.  

Selv om anbefalingen fra Statens veivesen veier tungt, er det imidlertid ikke en politisk beslutning. Det er våre rikspolitikere som skal fatte den endelige avgjørelsen om hvilke prosjekt som skal bibeholdes i transportplanen. Statens vegvesens anbefalinger skal nå vurderes av Samferdselsdepartementet, sammen med innspill fra blant annet Viken fylkeskommune. Det vil til slutt være opp til Samferdselsdepartementet å vurdere om riksvei 19 skal prioriteres i NTP 2022-2033 i sin innstilling til Stortinget våren 2021.

Vi i Moss forstår ikke statens veivesens anbefaling. Vi føler vurderingene som useriøse etter mange års kamp for en løsning for RV 19. Vi har heldigvis etablert en tverrpolitisk enighet om å kjempe bredt om å fortsette kampen om en god løsning for RV 19 i Moss. 

Formannskapet skal derfor samles fredag for å legge en bred strategi for å sørge for at RV 19 vil ha en sentral plass i NTP i årene som kommer. 

Vi oppfordrer også innbyggerne våre med å engasjere seg gjennom leserinnlegg, kontakt med sine politiske representanter og gjerne bidra med direkte høringsinnspill på den offentlige høringen med frist 1 juli frasamferdselsdepartementet, hvor anbefalingen fra SVV ligger. 

Mossesamfunnet må stå samlet om kampen for å få staten til å ta sitt ansvar for RV19.