Undersøkelse: Kommuner dropper helsehjelp til barn og unge under koronakrisen

Helsesykepleiere blir satt til å gjøre andre ting enn å følge opp barn og unge under koronakrisen, ifølge en kartlegging.

– Kommunene har i stor grad lagt ned helsestasjonene for ungdom og skolehelsetjenestene. Jeg blir så provosert, sier Ann Karin Swang, leder for landsgruppen av helsesykepleiere i Norsk Sykepleierforbund til VG.

Gruppen har gjort en kartlegging blant helsesykepleiere, tidligere kalt helsesøstre. De viser at 80 prosent av disse var satt til å gjøre andre ting i kommunen, som å ta vakter på sykehjemmene, på legevakt eller bemanne feberpoliklinikker, ifølge Swang.

– Det er en hån at politikerne står hver eneste dag på Dagsrevyen og sier de er så bekymret for alle disse sårbare barna og familiene, mener hun, og ber myndighetene gi beskjed til kommunene om at skolehelsetjenesten skal fungere som ellers.

Avdelingsdirektør Randi Moen Forfang i Helsedirektoratet sier at det i kriser kan være nødvendig å bruke personellressursene på andre måter.

– Ressursene må omdisponeres der behovet er, ser hun.

Les også: Når imperier forvitrer skjer det først gradvis, så plutselig.