Annonse
SPRER SEG RASKT: Kanadagullris, som fagfolkene vil fjerne flest mulig av fra Østfold.

Truer rødlistede arter på Jeløy og Hvaler

Fylkesmannen har startet en koordinert jakt på planten kanadagullris, som fagfolkene mener truer sjeldne arter av både insekter og planter - i noen av de mest idylliske delene av Østfold.

Annonse
Moss

Har du den gule planten i hagen, er det nå du skal fjerne den. Og den skal ikke i kompost, men i avfallsdunker, slik at den går til forbrenning, ifølge Åsmund Fjellbakk, som jobber med natur­mangfold for Fylkesmannen i Østfold.

– Det viktigste er at folk er oppmerksomme. Det er greit nok at den står i en hage, men problemet er at den vindsprer seg ut av hagen og videre, sier Fjellbakk.

Sårbare arter

Han peker ut Hvaler og Jeløy som steder hvor gullrisen ennå ikke har spredt seg så mye at den er uhåndterbar. Dette er fordi de to stedene er isolerte områder. Fylkesmannen har allerede begynt arbeid med sprøyting og luking på Hvaler, og snart skal de gjøre det samme i Moss.

– Det er en fremmed art som har såpass stor utbredelse og sprer seg såpass fort at vi nok ikke har store muligheter til å holde den unna alle steder. På Hvaler og Jeløy har vi flere rødlistede arter – planter og insekter – og verneområder av helt spesiell natur. Det er jo type arealer som denne arten kan invadere og overta, og derfor prioriterer vi disse to områdene, sier Fjellbakk.

I verste fall kan gullrisen ta knekken på flere arter som befinner seg i området.

Sekstitalls hager på Jeløy

Kanadagullrisen ble opprinnelig importert fra Nord-Amerika som en hageplante, men den har vært svartelistet i flere år.

– Spesielt for Moss er at vi må ha hjelp av folk for å ta tak i planten inne i folks hager. Så langt har vi kartlagt forekomster i et sekstitall hager på Jeløy, sier Fjellbakk.

Den blomstrer nå, sent på året, og Fjellbakk anbefaler folk som ser den i hagen om å melde fra til kommunen om at de fjerner den eller trenger bistand til å fjerne den.

Annonse