Tollere beslagla over 100.000 sigaretter

Smuglere tok gamleveien over grensa, men ble stoppet av tollerne.

Den 5. januar ble to menn bosatt i Akershus stoppet av tollere fra Oslo og Svinesund.

De forsøkte å krysse den gamle Svinesund-brua usett med noen timers mellomrom, men begge ble tatt.

Til sammen ble det funnet 104.000 sigaretter og 76 kilo tobakk i kjøretøyene.

Beslagene utgjør 608.000 kroner i unndratte avgifter.