Tiltalt for seksuell omgang med barn

En 55-årig mossing er tiltalt for å ha seksuell omgang med barn under 14 år. Saken kommer opp for Moss tingrett torsdag 12. desember.

Tiltalen gjelder overgrep mot en gutt, som på den tiden handlingen ble utført, ennå ikke hadde fylt 14 år. 55-åringen er også tiltalt for å ha oppbevart bilder som viser barn som har seksuell omgang med seg selv, med andre barn eller med voksne. Mannen skal også ved flere anledninger ha sendt bilder og filmer med pornografisk innhold til en annen 14-åring.

Strafferamme: 10 år

Det er statsadvokaten i Oslo som har utferdiget tiltalen, og legger til grunn at den tiltalte har overtrådt bestemmelsene i flere av straffelovens paragrafer. Blant annet paragraf 299, som lyder slik:

«Med fengsel inntil 10 år straffes den som har seksuell omgang med barn under 14 år, får et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, eller foretar kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år».