– Takk for oss; nå er det slutt for det lokale nettstedet Morsa Tidende

– Det er mange som ønsket å bli omtalt og skrevet om, men de færreste vil betale for vårt produkt. Nå er det slutt, sier en skuffet Arne Kristian Stellander i Morsa Tidende.

Han har lagt ut en melding på nettsidene til Morsa Tidende, der det slås fast at: «Grunnet manglende inntekter, ser vi i Morsa Tidende oss nødt til å avslutte driften av det som var ment å bli en god kilde til nyheter fra kulturliv, næringsliv, idrett, lag og forening i Mosseregionen, både digitalt og på papir».

Slutt etter ti måneder

Arne K. Stellander var lokal redaktør i Byavisa, som ble slått konkurs 3. januar 2019. Bare tre måneder etter etablerte han Morsa Tidende, sammen med Morten Karlsen i selskapet Qurius AS.

– Vi fikk god, verbal respons fra både næringslivet, politikere, lag og foreninger i Mosseregionen. Det ga oss inspirasjon til å jobbe for et større mediemangfold i distriktet. Men vi opplevde raskt at den verbale støtten ikke ga seg utslag i inntekter. For å dekke utgiftene er vi avhengige av løpende inntekter. Men disse er i stor grad uteblitt. Da blir det vanskelig å holde dette prosjektet i gang, sier Arne Kristian Stellander.

Melder oppbud

Morten Karlsen og hans selskap Qurius AS har hatt de økonomiske forpliktelsene i Morsa Tidende, og han forteller om stadig færre inntekter.

– Vi har verken fått eiendomsmeglere eller bilforhandlere med på annonsering, og det har også vært en dalende kurve med sidehenvisninger på nettstedet til Morsa Tidende. Vi har til sammen dekket opp lønn for to årsverk, og nå greier vi ikke å betale lønninger.

Det er trist, for vi hadde tro på prosjektet, men må stanse før det blir store kostnader. Egenkapitalen er tapt, og vi begjærer nå formelt oppbud, sier Morten Karlsen.

Han har selv punget ut med penger fra sin personlige konto, og har dermed et økonomisk krav i boet.

– Den samlede gjelden er omkring 60.000-70.000 kroner. Og vi har heldigvis ingen gjeld til det offentlige. Men med en galopperende økonomisk nedgang, er det nødvendig å stoppe før dette utvikler seg til et enda større pengesluk, sier Morten Karlsen.

Vil selge arkivet

Arne Kristian Stellander håper at noen seriøse aktører er villige til å overta arkivet hans. Han overtok arkivet til Byavisa i fjor og har også et arkiv fra Moss Bymagasin, som var forløperen til Byavisa. I tillegg kommer arkivet til Morsa Tidende.

– Det er vel Byavisas arkiv som er mest verdifullt. Dette bør ha historisk interesse, sier Arne Kristian Stellander.

– Hva skal du gjøre framover?

– Det blir vel til at jeg begynner å søke ordinære jobber; ikke nødvendigvis med lederansvar, sier den avtroppende redaktøren.

Han takker alle bidragsytere som har deltatt i prosjektet, og retter også en takk til Morsa Tidendes følgere på nettet.