Tage avstår fra etterlønnen

Forstår at det skapte reaksjoner.

I en Twitter-melding skriver stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) at han har bestemt seg for å avstå fra etterlønnen han søkte om og fikk innvilget av rådmannen i Moss kommune. Da nyheten forrige uke ble kjent, om at Pettersen ville motta 1,5 måneders etterlønn, skapte det mange negative reaksjoner.

- Forståelig nok har flere reagert på at jeg søkte og fikk innvilget etterlønn i Moss. Jeg har besluttet å avstå fra denne muligheten, skriver han i Twitter-meldingen.

Denne meldingen kommer dagen etter at leder for Moss Rødt, Eirik Tveiten, anket rådmannens avgjørelse.

I en e-post til ordfører Hanne Tollerud (Ap) skriver han blant annet følgende:

- Regelen i 3.2.9 er en «kan» regel, hvor det uansett skal utvises skjønn. Det skjønn som her er utvist, er etter mitt skjønn ikke forsvarlig. Jeg vil også påpeke at det i en sak som denne ikke bør være rådmannen som har endelig avgjørelsesmyndighet.  Særlig klart blir det når det gjelder ettergodtgjørelse for en ordfører, som nødvendigvis har samarbeidet tett med rådmannen.

Til NRK Østfold kommenterer Pettersen at han ikke ønsker å si noe mer om saken.