Sykehus går til sak mot sykepleiere som vil jobbe heltid

– Det er sjokkerende, sier forbundslederen i Sykepleierforbundet.

Sykehuset Østfold tar fire sykepleiere til retten for å hindre at de blir fulltidsansatte, skriver NRK.

Anita Tålasen Granli, som er tillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund, beskriver det som trist.

–  Her har vi spesialsykepleiere som har jobbet i 20 år, men ikke fått muligheten til å jobbe 100 prosent. Jeg opplever at sykehuset rir noen prinsipper og det synes jeg er trist, sier hun til NRK.

Konflikten 

Bakgrunnen for konflikten er at sykehuset lyste ut en fast stilling i 75 prosent ved nyfødtintensiven.

Det førte til at fire av sykepleierne som allerede var ansatt ved avdelingen, krevde at sykehuset heller burde gi dem større stillinger. Kravet ble avslått av sykehuset, og sykepleierne brakte saken inn for Tvisteløsningsnemnda.

Nemnda ga sykepleierne medhold i at de hadde fortrinnsrett. Avgjørelsen var blant de første etter lovendringen om fortrinnsrett til deler av stilling som trådte i kraft 1. januar i fjor, skriver NRK.

Sykehuset ville ikke følge vedtaket fra nemnda.

– Ledelsen i Sykehuset Østfold mener avgjørelsen innebærer risiko for et dårligere pasienttilbud. Grunnen er at dette blant annet vil gjøre det vanskeligere å sikre bemanning med tilstrekkelig kompetanse på jobb i helgene, skriver sykehuset på sine nettsider.

Forbundslederen reagerer

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund​​​​​​, reagerer kraftig på saken. På forbundets hjemmesider uttaler hun:

– Det er sjokkerende at et sykehus velger å saksøke sine egne ansatte fordi de ønsker å jobbe heltid. Og det etter at sykepleierne har fått medhold i Tvisteløsningsnemnda om at de hadde fortrinnsrett til hel stilling.

Fagbladet Sykepleien har intervjuet administrerende direktør Hege Gjessing ved Sykehuset Østfold. På spørsmål om hvorfor sykehuset saksøker sykepleierne, svarer hun:

 – Først må jeg få si at jeg beklager overfor de fire sykepleierne. De er viktige medarbeidere. Problemet vårt er at vedtaket i nemnda kan ikke påklages. Den eneste muligheten vi har når vi er uenige, er å ta saken til retten.

Ifølge Gjessing er hovedproblemet at de ikke vil klare å sikre en forsvarlig bemanning i helgene dersom de fire sykepleierne hadde fått innvilget fortrinnsretten.

Direktøren understreker de fire sykepleierne har et stående tilbud om 100 prosent stilling ved å knytte deler av stillingen om mot bemanningsavdelingen.

De tillitsvalgte mener det er en dårlig løsning som gjør de ansatte utrygge, fordi de må jobbe på avdelinger med andre kompetansekrav. 

Sykehusledelsen mener saken er prinsipielt viktig for alle offentlige sykehus i Norge.

– Vi har snakket med ledelsen i Helse Sør-Øst, Spekter, samt alle direktørene i alle helseforetak. Vi er enige om at saken om fortrinnsrett må prøves ut for domstolen, uttaler Gjessing.

– En stygg sak

Forbundsleder Larsen mener det er «en stygg sak» og at løsningen sykehuset har presentert er dårlig.

– I praksis innebærer det at de skal jobbe noen få vakter i måneden på flere ulike avdelinger ved sykehuset. De vil da ikke få den kontinuiteten og opplæringen som er nødvendig for å ivareta kravet om forsvarlig pasientbehandling. Intensivsykepleierne har en svært etterspurt kompetanse som sykehuset burde benytte på en bedre måte, uttaler hun på forbundets hjemmeside.