Sykefraværet i Østfold går ned – fortsatt høyere enn landsgjennomsnittet

Det legemeldte sykefraværet i Østfold har blitt redusert med 0,8 prosent det siste året. I Moss har det økt med nesten én prosent.

Ferske tall fra Nav viser at sykefraværet for arbeidstakere i Østfold er på 4,7 prosent for tredje kvartal i 2019. Det er 0,8 prosent mindre enn samme periode i fjor.

For hele region Øst-Viken ligger det legemeldte sykefraværet på 4,6 prosent, stabilt fra tredje kvartal i 2018, mens det i landet som helhet har økt med to prosent til 4,3 prosent.

– Øst-Viken har et høyere legemeldt sykefravær enn landet, og det er viktig å få redusert sykefraværet, sier direktør Steinar Hansen i Nav Øst-Viken i en pressemelding.

Les også: – Kampen mot sykefravær krever kontinuerlig arbeid

Opp og ned

Nav opplyser samtidig at de øker innsatsen hos de virksomhetene som har høyest sykefravær.

– Å redusere sykefravær har betydning både for samfunnet, den enkelte arbeidstaker, kvaliteten på arbeidet og for virksomhetens behov for kompetanse, sier Hansen.

Sykefraværet i Moss har økt med 0,9 prosent det siste året, og ligger nå på 4,7 prosent.

Blant de øvrige Østfold-kommunene med mer enn 10.000 innbyggere, er sykefraværet høyest i Sarpsborg og Eidsberg (4,9). Rygge og Askim har i likhet med Moss et legemeldt sykefravær på 4,7 prosent, mens Fredrikstad har 4,6. Halden ligger på 4,4.

Også Fredrikstad (+1,0) og Eidsberg (+13,1) har opplevd økt sykefravær fra tredje kvartal i fjor til samme periode i år. Sarpsborg (-1,8), Halden (-1,8), Rygge (-2,2) og Askim (-6,5) har alle hatt en nedgang.

Les også: Nesten 4.300 helt arbeidsledige i Østfold

IA-avtalen

Muskel- og skjelettlidelser er den største årsaken til sykefraværet i Østfold, og her er tallet 35,9 prosent. Psykiske lidelser utgjør 16 prosent og sykdommer i luftveiene utgør 12 prosent av tilfellene.

I pressemeldingen vises det til at hovedmålet med den nye «Inkluderende Arbeidsliv»-avtalen er å bidra til høy sysselsetting, gjennom å forebygge og redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Blant målene er at sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med 2018.

For å oppnå dette, er det opprettet egne bransjeprogram for å spisse innsatsen mot utvalgte næringer som har hatt vedvarende høyt sykefravær. Eksempler på disse er sykehus, sykehjem, barnehager, næringsmiddelindustri, rutebuss og persontrafikk og bygg- og anleggsvirksomhet.