SV-representant politianmelder nazi-gruppen Den nordiske motstandsbevegelsen for trusler

På Den nordiske motstandsbevegelsens nettsider ble Freddy Andre Øvstegård (SV) kalt folkeforræder. Så dukket det opp plakater med en galge og slagordet «Reservert for folkeforrrædere» . Nå politianmelder han nazi-gruppen for trusler og oppfordring til vold.

– Flere har bedt meg politianmelde Den nordiske motstandsbevegelsen. Jeg har prøvd å skyve disse truslene til side, jeg har ikke orket å forholde meg til det. Men etter de siste dagenes oppslag om Den nordiske motstandsbevegelsens kartlegging av homofile aktivister, vil jeg gå til anmeldelse, sier Freddy Andre Øvstegård, stortingsrepresentant for SV fra Østfold, og styremedlem i SV-nettverket Skeive Sosialister.

Øvstegård og andre SV-medlemmer tok i mai 2017 initiativ til å få bortvist Den nordiske motstandsbevegelsen-aktivister som delte ut flyveblader i Halden sentrum. Det førte til et oppslag i Den nordiske motstandsbevegelsens nettavis der Øvstegård ble kalt «folkeforræder». En tid etter oppdaget Øvstegård at det var satt opp store klistremerker med bilde av en galge, påskriften «Reservert for folkeforrædere» og adressen til DNMs nettavis, på lyktestolper i Sarpsborg. 

– Dette er trusler og oppfordring til vold, sier Øvstegård til Dagsavisen.

– Det er viktig å anmelde trusler som dette fra Den nordiske motstandsbevegelsen, for å få prøvd slike hatbudskap opp mot straffeloven. Vi som blir utsatt for trusler fra denne gruppen må ta det til politiet, så de kan få se omfanget av disse truslene. Det er viktig å få tall på dette, selv om det ikke skulle resultere i en dom, mener Øvstegård.   

– Organisert homohat

Lørdag arrangerte Skeive Sosialister temamøte om organisert homohat, som del av Pride-dagene i Oslo. I Dagsavisen fortalte Skeiv Ungdom Østfold-leder Kristoffer Lorang Mathisen om skremmende fremtreden fra Den nordiske motstandsbegevelsen under Pride-parader og andre markeringer med skeive aktivister.

– Jeg merker stadig oftere at homohatet er mer organisert. Har vi offentlige arrangementer, er Den Nordiske Motstandsbevegelsen der for å fotografere oss og kartlegge hvem som er der, sa Mathisen, som også er leder for Fredrikstad Pride.

– Voldelige nazister har pekt oss ut som hovedfiende. Det er skremmende, uttalte FRI-leder Ingvill Endestad til Dagsavisen.

Les også: - Nazister kartlegger oss, sier Skeiv Ungdom-leder

«Knus homolobbyen» er ett av Den nordiske motstandsbevegelsens slagord, som de har brukt bl.a under offentlige markeringer i Kristiansand, Moss og Fredrikstad de siste årene. DNM karakteriserer seg selv som nasjonalsosialister. I Sverige og Finland har DNM-medlemmer stått for grove forbrytelser og drap. Det er en fellesnordisk organisasjon med en egen norsk avdeling.

 Den EU-støttede Rainbow Index-rapporten for 2018, om homofiles rettigheter, skriver bl. at «den nynazistiske gruppen Nordisk Motstandsbevegelse (...) truer LGBTI-personer og aktivister gjennom å fotografere dem i Pride-parader og publisere dem på sine nettsider».

– Den nordiske motstandsbevegelsen er nynazister. Vi frykter at DNM også lager interne oversikter over skeive og LGBT-aktivister, sa Shoaib Sultan fra Antirasistisk senter, som har omtalt Den nordiske motstandsbevegelsens kartlegging av Pride-deltakere i sin rapport «Norsk høyreekstremisme 2018».

Les også: - Voldelige nynazister har pekt oss ut som hovedfiende. Det er skremmende

– Vi må verne skeive og andre minoriteter mot den konkrete trusselen fra Den nordiske motstandsbevegelsen, sier Freddy Andre Øvstegård.

– I Østfold, hvor jeg kommer fra, ser vi stor aktivitet fra DNM. De sprer truende budskap gjennom klistremerker i det offentlige rom, og de henger ut SU-ere og skeive aktivister på nettsidene sine. Dette er alvorlig og bekymringsfullt. Det fører til helt reell frykt blant skeive og SU-ere som engasjerer seg offentlig. Vi har sett at Den nordiske motstandsbevegelsen bruker vold i andre land.

– Si nei

Øvstegård og flere i SV har tidligere i år tatt til orde for et lovforbud mot Den nordiske motstandsbevegelsen. SVs landsmøte i mars vedtok partiet en resolusjon for anti-rasistisk politikk, der det blant annet heter:

«Det er ikke mulig å tillate voldelige nazister å marsjere gjennom norske byer og samtidig garantere ytrings- og bevegelsesfrihet for de som er mål for nazistenes hat. Derfor må SV si nei til å la voldelige høyreekstreme organisasjoner markere seg i det offentlige rom».

«Hvis nazistiske organisasjoner involvert i organisert voldsbruk ikke rammes av eksisterende lovverk, må vi vurdere et lovforbud basert på FNs rasediskrimineringskomite sin anbefaling», heter det i resolusjonen.

Ber regjeringen utrede lovforbud

Til høsten vil Freddy Andre Øvstegård og SV legge fram et Stortingsforslag der de ber regjeringen utrede et lovforbud mot nazistiske organisasjoner. 

– Vi vil be regjeringen utrede om dagens straffelov er tilstrekkelig til å ramme nazistiske organisasjoner som baserer seg på voldsprinsipper, eller om lovverket må endres. Vi kan ikke forby enkeltorganisasjoner, men vi kan se til at lovverket gjør det mulig for domstolene å gjøre det, sier Øvstegård.

I Finland er Den Nordiske Motstandsrørelsen blitt forbudt og beordret oppløst av tingretten, bl.a som følge av at en mann fra bevegelsen sparket ned og drepte en motdemonstrant. Anken mot forbudet ble ifjor avvist.

I Sverige vil statminister Stefan Løfven utrede et forbud mot nazistiske organisasjoner, etter Den nordiske motstandsbevegelsens demonstrasjoner 1. mai i år, som førte til sammenstøt og arrestasjoner.

– Det er ikke ytringene vi skal stoppe, det er organiseringen av vold og trusler vi ikke kan tolerere, sier Freddy Andre Øvstegård.

Les også: SV-forslag om forbud mot nynazistgruppe

Svarte ikke

Dagsavisen har tatt kontakt med Den nordiske motstandsbevegelsen gjentatte ganger idag, bl.a gjennom oppgitte telefonnummer og mailadresser. Den nordiske motstandsbevegelsen har ikke svart på Dagsavisens henvendelser om den varslede anmeldelsen fra Freddy Andre Øvstegård.

Tidligere idag la Den nordiske motstandsbevegelsen ut et omfattende tilsvar til Dagsavisens artikler i helgen, der det bl. a heter: «Hovedløgnen som begge artiklene bygger på er altså påstanden om at Den nordiske motstandsbevegelsen fotograferer og kartlegger aktive medlemmer av homobevegelsen og deltakere på deres arrangementer (som homofestivalen Pride), og at organisasjonen deretter bruker dette til å blant annet henge ut folk i egen media og lage «interne lister over meningsmotstandere». Påstanden er noe vi har dementert tidligere en rekke ganger, men som aktivt brukes av både systemet, løgnmedia, homobevegelsen og andre meningsmotstandere for å svartmale Motstandsbevegelsen».