Studentsamskipnaden tildelt 500.000 til helsetiltak for studenter

Nesten en av tre studenter i Norge oppgir at de sliter psykisk. Studentsamskipnaden i Østfold er blant dem som nå skal styrke studentenes psykiske helse og forebygge rusproblemer.

20 millioner fordeles til sammen på en rekke studentsamskipnader i landet til samme formål, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

I november lyste Helsedirektoratet ut 20 millioner kroner gjennom tilskuddsordningen Studenter – psykisk helse og rusmiddelbruk. Nå er pengene fordelt. Nytt av året er at studentsamskipnadene har kunnet søke om støtte til prosjekter over tre år for å sikre mer langsiktighet i arbeidet.

14 universiteter og studentsamskipnader har fått til sammen 20 millioner kroner til 17 ulike tiltak. Pengene skal brukes til helsefremmende og forebyggende tiltak, samt ulike tjenestetilbud og prosjekter som bidrar til å heve kunnskapen om studenters helse og trivsel, heter det i pressemeldingen.

– For mange er studietiden en av de fineste periodene i livet, men dette kan også være en sårbar tid. Det er alvorlig at flere studenter enn før sliter med psykiske plager og rusproblemer. Derfor fortsetter regjeringen satsingen på psykisk helse og rusforebygging, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus er blant dem som har fått tilskudd. De får over fem millioner kroner til digitalisering av selvhjelpsverktøy for psykisk helsehjelp. Fra før tilbyr samskipnaden blant annet videokonsultasjoner og kurs i mestring og forebygging av depresjon, men nå skal selvhjelpsverktøy for psykisk helsehjelp bli tilgjengelig digitalt. Digitaliseringsprosjektet er et samarbeid med flere av de største samskipnadene.

– Studenter med psykiske plager og rusproblemer har samme rett til helsehjelp som andre, men vi ønsker å bidra til å styrke studentsamskipnadene og læringsinstitusjonenes eget arbeid med psykisk helse og rus, sier helseminister Bent Høie (H).