Annonse
– Vi er mot parkeringsvagift, men jobber hardt for å bygd en ny parkeringsplass, sier informasjonsleder og kurator Maria Havstam ved Galleri F15.

Strid om p-avgift på Alby

Moss Venstre har sett seg lei på den uholdbare trafikksituasjonen gjennom alleen som fører til det godt besøkte galleriet på Alby. Nå vil de foreslå parkeringsavgift.

Annonse
Moss

Av Paul Norberg

Det var Joakim Sveli (V) som i det siste formannskapsmøtet varslet et verbalt forslag om en parkeringsavgift. Forslaget skal behandles i bystyrets budsjettmøte mandag 11. desember.

– En parkeringsavgift er en dårlig idé. Det vil begrense besøkene til Galleri F15. Vi jobber aktivt for å gjøre tilgjengeligheten bedre, slik at vi skal få flere gjester, sier informasjonsleder og kurator Maria Havstam i Punkt Ø.

Landskapsvern

– Hvorfor vil Venstre ha parkeringsavgift på Alby, Joakim Sveli?

– Vi må ta vare på landskapsvernområdet, og i dag er det en uholdbar trafikksituasjon i området mot Alby. På fine utfartsdager kan biler stå i lange køer gjennom Albyalleen. En parkeringsavgift vil sannsynligvis begrense bilbruken, og målet er at flere skal sykle eller gå for å komme seg til galleriet eller ta seg en tur gjennom Albyskogen.

– Punkt Ø og MK Eiendom har laget skisser med tre ulike alternativer for nye parkeringsplasser. Hva synes du om disse forslagene?

– To av alternativene vil føre til store inngrep i landskapsvernområdet, og bør være helt uaktuelle. Et av forslagene, som omtales som alternativ to, er et forslag vi kan støtte. Her vil parkeringsplassen bli anlagt på tomta til Moss Drift og Anlegg, og dermed bli plassert før alleen. En slik parkeringsplass ligger også nær Røed Gård, og dermed kan plassen brukes av dem som besøker både Røed og Galleri F15, sier Sveli.

Han understreker at forslaget om avgift gjelder dagens parkeringsplass. Han er villig til å revurdere avgiften hvis det blir bygd en parkeringsplass foran Albyalleen.

– Byens stolthet

– Galleri F15 er byens stolthet, og vi er opptatt av at publikum skal komme seg hit så lettvint som mulig. Det er slitasje på Albyalleen, og vi må legge til rette for at denne bevares, samtidig som stedet blir tilgjengelig for alle som kommer hit. Vi får besøk fra hele Oslo-området, fylkene rundt Oslofjorden og også en god del fra andre steder lenger unna. Så lenge det er et dårlig busstilbud opp til Alby, er vi nødt til å legge til rette for bilistene, sier Maria Havstam. Hun er avvisende til forslaget om parkeringsavgift på dagens parkeringsplass. Samtidig håper hun det blir fortgang i arbeidet med en ny parkeringsplass.
– Vi har ikke konkludert på hvilken parkeringsløsning som er best. Men vi håper at arbeidet med å bygge en ny p-plass vil komme i gang neste år, sier Maria Havstam.

MDG støtter Venstre

Jonas Sjolte i MDG har stor sans for Venstres forslag om å innføre parkeringsavgift på Alby. - Det er viktig å få redusert antall biler i dette landskapsvernområdet. Jeg synes at Punkt Ø er for ekspansive når de ønsker utvidet parkeringsplass, og jeg er ikke fornøyd med de løsningene som hittil er blitt presentert som nye parkeringsplasser. Vi må se på en helhetelig løsning, som fører til mindre biltrafikk, sier Sjolte.
Ordfører Hanne Tollerud (Ap) sier at partiet ikke har behandlet denne saken ennå. Derfor vil hun ikke forskuttere noen oppfatninger om p-avgift eller hvilken løsning som best.

Annonse