Annonse
Barnefattigdommen i Norge har økt siden begynnelsen av 2000-tallet. I Våler ønsker SV at kommunen skal lage en handlingsplan mot barnefattigdom. De trenger 102 underskrifter for å få behandlet dette politisk.

Strid om barnefattigdom i Våler

– Det er mangel på politisk lederskap når Våler kommune nekter en politisk behandling av situasjonen for fattige barn i Våler. Det er Tore Andersen (SV) som fyrer av denne salven mot det etablerte politiske miljøet i Våler.

Annonse
Moss

Nå frir SV til innbyggerne, og ber dem slutte opp om en underskriftskampanje for å få løftet saken inn i helse- og omsorgsutvalget og kommunestyret.

– Vi trenger 102 underskrifter for å sikre en politisk behandling. Og kravet vårt er at det blir utarbeidet en handlingsplan mot barnefattigdom. Ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er det nå 74 Våler-barn som lever under normen for fattigdom i Norge, og det er nødvendig å kartlegge deres situasjon, sier Tore Andersen.

– Unødvendig

Brynjar Høidebraaten (KrF) er leder av helse- og omsorgsutvalget, og han mener at kommunen har full kontroll på situasjonen.

– Det er unødvendig å starte arbeidet med en handlingsplan for å finne ut hvordan situasjonen i Våler er. Både politikerne, administrasjonen og Nav i Våler kommune er svært opptatt av denne problematikken, og vi har allerede et godt bilde av familiesituasjonen til dem som lever under fattigdomsgrensen. Vi ønsker å hjelpe dem som kommer dårlig ut, og når det allerede er et godt samarbeid mellom de ulike kommunale instansene, så blir det feil å sette inn ressurser på å lage en formell handlingsplan, sier Høidebraaten.

– Merkelig

– Det er merkelig at politisk ledelse er så tilfreds til tross for at det ikke finnes noe kunnskapsbasert grunnlag som forteller noe om hvem som er de fattige i Våler, og hvilken hjelp de faktisk får. Det finnes heller ingen tiltaksplaner som ansvarliggjør den øverste ledelse eller de folkevalgte. Våler SV har ingen plasser i kommunestyret, og vi setter derfor vår lit til innbyggerne. Etter kommuneloven kan et innbyggerkrav føre til at saken kommer opp til politisk behandling, sier Andersen.  

60 prosent

For å måle omfanget av barnefattigdom brukes en lav inntekt som mål. Det vil si at husholdninger med en inntekt som er lavere enn 60 prosent av medianinntekten i Norge, defineres som fattige.

– Fattigdom handler ikke bare om mangel på mat, klær og tak over hodet. I dag innebærer fattigdom også det å mangle muligheter for å delta sosialt, på lik linje med resten av samfunnet. Mange barn har ikke mulighet til å delta i sosiale aktiviteter, og de som nederst ved bordet orker ofte ikke å sette seg inn i et skjemavelde for å få offentlig hjelp og støtte. Fattigdom er skambelagt i Norge, og folk som har havnet i en slik situasjon kvier seg vanligvis for å søke sosialhjelp, sier Tore Andersen.

– Vil dette endre seg ved å få utarbeidet en handlingsplan?

– Når vi får fakta bordet gjennom dybdeintervjuer med noen av dem som er fattige, og får kartlagt den reelle situasjonen i kommunen, så er det langt større muligheter til forbedre tilbudene. Vi er nødt til å ha mer kunnskap for å kunne yte riktig hjelp, og for å få folk ut av den vanskelige situasjonen, mener Andersen.

Annonse