Alternativene for godstrafikken er lengre ventetid på ferjekaia eller at bilene kan bli nødt til å kjøre omveien gjennom Oslofjordtunnelen hvis Bastø Fosen rammes av streik.

Streik kan gi mer kø – eller kjøring

– Det vil gjøre arbeidet vårt litt mer komplisert hvis Bastøferjene tas ut i streik, sier befrakter Bjørn Simensen i Mosseselskapet Ringstad Transport.

Av Paul Norberg

Han ser dog ikke på en eventuell streik som et stort problem.

– Vi er vant til å tilpasse oss uforutsette hendelser. Frakt over til Vestfold vil nok ta litt lengre tid, enten ved at vi blir stående i kø på ferjekaia eller ved at vi må velge en annen rute. For eksempel gjennom Oslofjordtunnelen, sier Simensen, som håper meklingen resulterer i en løsning, slik at streiken unngås.

Daglig leder Morten Nore i Moss Transportforum melder nøkternt at selskapet er vant til at det mangler noen ferjer innimellom.

Bastø Fosen-direktør Øyvind Lund var ikke tilgjengelig for en kommentar før denne saken ble publisert.

– Tre krav

Distriktssekretær Ulf Lervik i LO Østfold sier at målet ikke er å ramme en tredjepart.

– Vi håper å unngå en streik. Men det forutsetter at arbeidsgiversiden er villig til å komme oss i møte. Det gjelder tre hovedsaker: Avtalefestet pensjon (AFP) må videreutvikles i privat sektor. Og det må bli pensjonsopptjening i OTP (Obligatorisk tjenestepensjon) fra første krone. LO er også opptatt av å bekjempe sosial dumping. Og vi ønsker at arbeidsgivere ikke får velte utgifter til reise, kost og losji, for arbeidstakere som sendes på oppdrag, over på den enkelte arbeidstaker. Dette er et økende problem som i stor grad gjelder utenlandske arbeidstakere, men som i sterkere grad enn tidligere også rammer nordmenn.

– Det er også viktig at kjøpekraften bedres for alle arbeidstakere. Det er lenge siden LO satte krav til økt kjøpekraft. Men nå er det på tide at våre medlemmer får ta del i kjøpekraftutviklingen.

– Hvor mye krever LO i kroner og øre?

 – Vi har ikke konkretisert et generelt lønnskrav. Det er viktig at våre krav til lønn skal fremme likelønn og bekjempe lavlønn, mener Ulf Lervik.

– Opptrapping

LO har høy beredskap for opptrapping av en eventuell streik, hvis meklingen ikke fører fram.

– Det er fire dagers frist for å varsle om en opptrapping. Trolig vil en slik utvikling være målrettet mot hva arbeidsgiverne står steilest på i meklingen, sier Lervik.

NHOs hovedkrav er at konkurranseevnen styrkes og at lønnsveksten i Norge derfor ikke må overstige utviklingen hos handelspartnerne. Kortversjonen er en fortsatt lav lønnsvekst. Arbeidsgiversiden avviser også krav om innføring av nye tjenestepensjonsrettigheter gjennom lovgivning eller tariffavtaler.

Sentrale kilder i NHO hevder at arbeidsgiverne er like interessert som LO i å luke ut useriøse bedrifter som utnytter utenlandske arbeidstakere. Spørsmålet er om dette kan gjøres gjennom en tariffavtale, eller om regjeringen må med for å gjennomføre en eventuell lovendring.