Statsbudsjettet: Vil bruke mer penger på jernbaneutbyggingen i Moss

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å øke bevilgningene til jernbane som følge av kostnadsøkninger i flere utbyggingsprosjekter.

Til sammen foreslår regjeringen å bevilge 826 millioner kroner til investeringer i jernbanen.

Det skjer etter at jernbanesektoren står overfor en krevende økonomisk situasjon, på grunn av økte kostnader på Follobanen, Østfoldbanen og Vestfoldbanen i 2020.

Det inkluderer blant annet InterCity-prosjektet i Moss, som nylig varslet om en milliardsprekk.

Her skyldes kostnadsøkningen hovedsakelig et anstrengt leverandørmarked, mens den på Follobanen i stor grad skyldes økte valutautgifter på grunn av svak kronekurs.

Ment å holde koken oppe

Regjeringen forventer også at krevende grunnforhold vil kunne gi økte kostnader i årene som kommer.

Det er både beklagelig og utfordrende at prosjekter blir dyrere enn først antatt. Nå er vi i en situasjon der dette har skjedd i flere store prosjekter, men jeg er glad for at regjeringen nå bevilger mer penger for å sikre fremdriften på utbyggingen av jernbanen fra Oslo og til Moss, sier stortingsrepresentant Tage Pettersen (H).

Han mener bevilgningen vil sørge vi for at utbyggingen kan fortsette som planlagt i disse prosjektene.

Dette vil komme alle de reisende på vestre linje til gode, sier Pettersen.