– Statsbudsjettet gir større forskjeller mellom kommunene

– Det eneste som er sikkert, er at alt er usikkert, sier ordfører Hanne Tollerud (Ap). Hun kommenterer statsbudsjettets betydning for Moss kommune.

– Statsbudsjettet er så omfattende at vi ikke har hatt tid til å gjøre et dypdykk i alle dokumentene ennå. Men jeg deltok på en samling i KS (Kommunenes Sentralforbund) på torsdag, og der fikk vi en orientering av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Jeg var med i et miniseminar, sammen med ordførerne i Asker og Kongsberg. Det viste seg raskt at statsbudsjettet vil føre til at forskjellene vil øke også mellom kommunene, forteller Hanne Tollerud.

Kommuneforskjeller

Rike kommuner, som Asker, vil fortsatt ha ganske stort handlingsrom. Mens Moss, som sliter med mange som har lave inntekter, mange uføre og en god del problemer knyttet til rus, vil komme dårligere ut.

Vi er blant annet veldig usikre på om vi får kompensert alle kostnadene i forbindelse med koronatiltakene som vi er nødt til å holde i gang. Vi omdisponerer våre ansatte for å sikre personell til testingen. Mens Asker har råd til å rekruttere egne folk til disse oppgavene. Spørsmålet er om våre omdisponeringer vil bli betraktet som kostnader, som kan bli kompensert. Eller om staten vil betrakte dette som ingen endring av kostnadsbildet fordi vi bruker folk som allerede er ansatt i kommunen. Asker kan lett dokumentere at kommunen har påtatt seg ekstra kostnader fordi har råd til å nyrekruttere. Dette er ingen kritikk av Asker. Men jeg bruker eksempelet for å anskueliggjøre forskjellene mellom kommuner i samme fylke, sier Hanne Tollerud.

To milliarder

Statsråd Astrup understreker at kommunesektoren får en vekst i frie inntekter på to milliarder kroner i 2021.

Målet er å sette kommunene i stand til å levere gode tjenester både under og etter koronakrisa.

Det er fordelingen av pengene som gjør Mosseordfører Hanne Tollerud usikker på hvordan dette vil slå ut i kommunebudsjettet for 2021.

Budsjettvedtak 17. desember

I formannskapet torsdag 15 oktober skal kommunedirektøren presentere konkretisering av tiltak for Mossebudsjettet 2021. Fredag 30. oktober blir det en budsjettgjennomgang for politikere og offentlighet.

Torsdag 26. november skal Moss formannskap ha full budsjettbehandling, og det endelige budsjettet for 2021 skal vedtas i kommunestyret torsdag 17. desember.