Statens vegvesen anbefaler ikke ny riksvei 19 gjennom Moss

Etaten har nå kommet med sitt faglige råd til Samferdselsdepartementet. De har ikke funnet plass til en ny rv19 i nasjonal transportplan (NTP) for 2022-2033.

Hanne Tollerud (Ap), ordfører i Moss, er svært skuffet over vegvesenes anbefaling.

– Dette er helt uakseptabelt for mossesamfunnet. Moss skal ikke dyttes bakover i køen av samferdselsprosjekter, sier hun.

Onsdag kveld kontaktet hun alle gruppelederne i Moss. Hun bekrefter at det er bred politisk enighet om å jobbe for at riksvei 19 blir prioritert, både når Viken skal gi sin høringsuttalelse og når Samferdselsdepartementet skal utarbeide forslag til NTP.

– Vanligvis veier transportetatenes anbefalinger svært tungt, men det kan de ikke denne gangen, sier hun.

Departementet avgjør

Det blir nemlig politikerne som får det siste ordet.

Statens vegvesens anbefalinger skal nå vurderes av Samferdselsdepartementet, sammen med høringsuttalelser fra blant annet Viken fylkeskommune.

Det vil til slutt være opp til departementet å vurdere om riksvei 19 skal prioriteres i NTP 2022-2033 i innstillingen til Stortinget våren 2021.

Hevder Østfold blir motarbeidet hele tiden

Tidligere mosseordfører og nåværende stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) er også skuffet over vegvesenets råd.

I en uttalelse på Facebook skriver han at han ikke er overrasket.

– Det meste av det vi har fått til av samferdsel i Østfold (E6, E18 og jernbane) kan vi ikke takke etatene for. De er stort sett negative til samferdsel hos oss. Men vi har vunnet frem på grunn av godt politisk håndverk på tvers av partier. Og det skal vi klare igjen, skriver han.

Ekstraordinært formannskapsmøte

I forbindelse med Statens vegvesens anbefaling har det blitt innkalt til et ekstraordinært formannskapsmøte i Moss. Det avholdes fredag 27.mars klokken 14.00.

Moss kommune vil også holde en pressekonferanse om rv19-situasjonen etter torsdagens presentasjon av de siste koronavirustallene fra Moss klokken 13.00.