SSB: Fastlandsøkonomien vokste i mai

Økende pågang for hoteller og kulturliv bidro til at bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge steg med 2,4 prosent i perioden april til mai, ifølge SSB.

Bedre tider for hoteller og kulturliv bidro til at bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge steg med 2,4 prosent i perioden april til mai, ifølge SSB.

Tallene er justert for normale sesongsvingninger.

– Det var til dels svært sterk vekst i mai for noen av næringene som har vært mest preget av nedstengningen, sier Pål Sletten, som er SSBs sjef for nasjonalregnskapet.

Aktiviteten i norsk økonomi falt brått da myndighetene innførte smitteverntiltak i mars. I andre halvdel av april og videre utover i mai ble tiltakene lempet på, noe som bidro til å snu utviklingen. Helse og omsorg og annen personlig tjenesteyting sto for de største bidragene til veksten i mai, ifølge SSB.

Oppgangen er noe lavere enn det som på forhånd var ventet, ifølge E24. Estimater innhentet av Bloomberg antydet en oppgang på 4,3 prosent.

BNP for fastlandsøkonomien er fortsatt 8,9 prosent lavere enn i februar

Det var videre nedgang innenfor forretningsmessig tjenesteyting, deler av industrier og tjenester som er tilknyttet oljeutvinning.

Innenfor kultur, underholdning og annen tjenesteyting steg veksten med over 50 prosent, men det er betydelig lavere enn i februar.

I transport og overnattings- og serveringsvirksomhet ble det registrert en betydelig oppgang. Dette er bransjer som har blitt rammet hardt av smitteverntiltakene.

(©NTB)

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Moss Dagblad, se våre abonnementstilbud her.