– Smuglerne har ingen grunn til å føle seg trygge

Etter en hektisk helg med flere forelegg for forsøk på småsmugling, merker tollerne ved Svinesund nå at de svært skjerpede reiserestriksjonene gir en markant nedgang i personbiltrafikken på tvers av grenseovergangene. Men kontrollvirksomheten opprettholdes, og trailertrafikken går foreløpig som normalt for å sikre vareforsyningen.

– Vi har tollkontroller og ekspedisjon på vanlig måte, og så er det politiet som tar seg av personkontrollen med tanke på reiserestriksjoner. Så vi følger med på både den nye og gamle Svinesundsbrua og alle småveiene, og det er ingen grunn for smuglerne til å føle seg trygge, for vi er oppe og går, fastslår kontorsjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

I løpet av helgen vedtok regjeringen i et ekstraordinært statsråd at forskriften om karantene for personer som kommer tilbake til Norge fra reise i utlandet, også skal gjelde personer som har oppholdt seg i Sverige og Finland. Denne endringen trådte i kraft fra og med tirsdag.

Samleside: Korona

– Merkbar reduksjon

I tillegg ble det innført svært skjerpet personkontroll ved alle grenseoverganger, flyplasser og havner fra og med mandag morgen, i et forsøk på å hindre videre smittespredning. Dette innebærer at alle reisende som drar til eller fra landet må være forberedt på å vise gyldig legitimasjon. For norske statsborgere er pass eneste gyldige ID- og reisedokument utenfor Norden.

− Det vil fortsatt være mulig å reise til og fra Norge for norske statsborgere, men reisende må være forberedt på å kunne dokumentere eget statsborgerskap ved alle landets grenseoverganger. Det anbefales derfor å medbringe pass for å lette grensekontrollen, også ved reiser innenfor Norden, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Allerede mandag rapporterte Tolletaten at de skjerpede reiserestriksjonene har gitt utslag på personbiltrafikken over norske grenseoverganger.

– Tollstedene rapporterer at det er en merkbar reduksjon og at det på enkelte overganger er så å si ingen trafikk, sier tolldirektør Øystein Børmer i en pressemelding.

Les også: Dette er situasjonen på Sykehuset Østfold nå

Varetransport førstepri

Dette inntrykket bekreftes av kontorsjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

– Nå er det første dagen i dag med de nye restriksjonene, men persontrafikken går absolutt nedover nå. Folk følger rådene fra myndigheten, og da er det nesten ingen som reiser over til Sverige for å handle. Bare det utgjør en stor trafikknedgang, sa Grandahl til Demokraten tirsdag ettermiddag.

Transport av varer berøres imidlertid ikke av den skjerpede grensekontrollen, selv om det også er innført visse restriksjoner med tanke på antall personer som kan oppholde seg inne i ekspedisjonslokalene på Svinesund samtidig.

– Trailertrafikken går med fullt trykk som normalt, og det er det som er vår førsteprioritet. Oppgave nummer en, og kanskje også nummer to, er å sørge for at varetransporten inn og ut av landet går som den skal, konstaterer Grandahl.

– Foreløpig flyter det bra, og vi er ikke spesielt plaget av sykdom til nå, avslutter Grandahl.

Les også: Østfold kollektivtrafikk innstiller over hundre busser