Slutt på Punkt Ø; tilbake til Galleri F15

Fra 1. januar 2020 gikk Østfold over til å bli en del av Viken. Punkt Øs styre har valgt denne anledningen til å gå bort fra fylkesgallerinavnet Punkt Ø og tilbake til det tradisjonsrike Galleri F 15.

Galleri F 15 ble opprettet i 1966, og etablerte seg raskt som et ledende visningssted for samtidskunst i Norge og Norden.

I 2006 ble det en fusjon mellom Galleri F 15 og Momentum - Nordisk Biennale for Samtidskunst. Det nye navnet ble Punkt Ø – Fylkesgalleri for Østfold. Det var eierne, Moss kommune, Østfold Fylkeskommune og Kulturdepartementet som bestemte seg for denne fusjonen.  Selv om Momentum vil fortsette å være en svært viktig del av arbeidet til galleriet. 

Kunstprofil

Galleri F 15s egenart er den unike kombinasjonen av kunst, tverrfaglige prosjekter, stedets arkitektur i en lystgård fra 1800-tallet og beliggenheten i et historisk herregårdslandskap. Kunstprofilen kommer til uttrykk gjennom kunstfaglig relevante og samfunnsaktuelle temporære og tematiske utstillinger. Utstillingene er alltid eksperimenterende og utforskende i form, og tilrettelegger for intellektuell og kritisk refleksjon. 

Rotfestet gallerinavn

- Vi i staben er glade for å hente tilbake det stolte og godt etablerte navnet Galleri F 15. Navnet har alltid hatt ett godt rotfeste både lokalt og internasjonalt. Vi har tro på at navnendringen vil styrke identiteten til Moss som kunstby, ved å understreke den lange tradisjonen galleriet har hatt for å satse på samtidskunst, understreker Dag Aak Sveinar, Galleri F 15s direktør.

Fire utstillinger i 2020

I en pressemelding fortrller Dag Aak Sveinar at det blir satset på fire utstillinger i jubileumsåret 2020:Fire egenartede utstillinger presenteres i Galleri F 15 i løpet av 2020.

22. januar-15. mars: Den unge scenografen og kunstneren Gunhild Mathea Olaussens utstilling Sounding Matter  vil bestå av tre skulpturelle lydinstallasjoner som tematisk undersøker forholdet ‘oss og våre omgivelser’. Utstillingen føyer seg til lydkunstsatsingen som galleriet startet allerede tidlig på 2000-tallet, med blant annet pionerutstillingen The Idea Of North (2005). Det er med stolthet at vi igjen utforsker lydkunst og i denne utstillingen med scenografien som bakteppe.
 
28. mars-14. juni: Den 44. utgaven av utstillingsserien Tendenser har tittel Earth, Wind, Fire, Water. Utstillingsserien er en av de viktigste satsingene på nordisk kunsthåndverk i Norge, og perspektivet utvides ytterligere i 2020 gjennom et nordisk fokus samt et kunsthåndverkseminar og en utvidet katalog, i samarbeid med Nordic Network of Crafts Associations.
 
27. juni-4. oktober: "Noe Må Gjøres" av kunstner og journalist Charlotte Thiis-Evensen er F 15s bidrag til feiringen av 300-årsjubileet til Moss by. Evensen presenterer et helt nytt arbeid til utstillingen, skapt i Moss, der hun løfter frem en lokal enmannsbedrift som uttrykk for et arbeid og en kunnskap som er i ferd med å forsvinne. Utstillingen inkluderer samtidig verk fra en periode da hun laget filmer og installasjoner med utgangspunkt i sin egen familie, og er en midt-karriere retrospektiv presentasjon.
 
Året avsluttes med utstillingen Edvard Munch – Hans mesener, samlere, hjelpere og venner. 1900 – 1916, hvor galleriet løfter fram og utforsker administrasjonen av Edvard Munchs kunstnerskap. Utstillingens fokus vil være på de store mesener og samlerne Konsul Christen Sandberg, Max Linde, Ernst Thiel, Rasmus Meyer, Axel Romdahl, Carl Steinbart, Hugo Perls med flere. Motivene omfatter portretter, miljø og landskap på stedene Munch bodde og spesielt malerier med vinterlandskap. Utstillingen er Galleri F 15s tredje i rekken siden Munch-jubileet i 2014.