Skjerpet straffen mot mann dømt for kidnapping av mossing

Fikk fengselsstraffen omgjort til forvaring.

Allerede da saken ble behandlet i Sarpsborg tingrett i desember ba aktor om forvaring. Da sa rettens flertall nei.

Oslo Statsadvokatembeter anket dermed avgjørelsen til lagmannsretten og har nå fått medhold.

Kan sitte inne på ubestemt tid

Mannen ble tirsdag dømt til forvaring med en tidsramme på fire år og en minstetid på to år og åtte måneder. Han har allerede sittet fengslet i snart to år og én måned.

Forvaringsdommen kan forlenges med inntil fem år av gangen etter utløpet av tidsrammen. For å unngå det må mannen innen da ikke lenger utgjøre en fare for samfunnet. Det kan heller ikke ses på som sannsynlig at han kan komme til å begå nye forbrytelser.

Frikjent for å ha truet datter med revolver

Det var tidlig om morgenen 8. august 2016 at to menn brøt seg inn i en bolig på Skarmyra i Moss og truet mannen som bodde der med en pistol. I huset var også mannens kone og barn. Mannen ble så fraktet innover mot Oslo mot sin vilje av de to mennene. Han klarte etter hvert å komme seg unna.

Den andre mannen ble dømt til to års fengsel, mens hovedpersonen altså fikk forvaring. Sistnevnte ble også dømt for å anskaffet seg en revolver, som ble brukt under kidnappingen. Tingretten mente mannen truet familiens datter med dette våpenet, men lagmannsretten frikjente ham for dette forholdet.

LES OGSÅ: Redd for å tyste på hvem som var med på kidnappingen

Hadde jobb med millionlønn - dømt for medvirkning

En kvinne som kjørte mennene til Moss ble også dømt. Hennes straff ble av lagmannsretten satt til ett års fengsel, hvorav seks måneder gjøres betinget. Dette var samme straff som Sarpsborg tingrett kom frem til. Hennes forsvarer ba om full frifinnelse.

Kvinnen er ikke tidligere straffedømt. Da kidnappingen fant sted hadde hun en høy stilling i et internasjonalt og anerkjent dataselskap, med en årlig millionlønn. I tiden før kidnappingen hadde hun innledet et kjæresteforhold med hovedmannen bak ugjerningen.  

– [Kvinnen] fremstår som impulsiv og lett å lede, og mye taler for at hun i denne saken har latt seg forføre og lede av [hovedpersonen], konkluderte lagmannsretten.

LES OGSÅ: Kidnapping ryster nabolaget