Skal styrke hovedverneombudet i Moss kommune

Styringsflertallet i Moss kommune har bestemt seg for å oppgradere en hovedverneombudsstilling fra 50 til 100 prosent i 2020. - Gledelig, sier leder i Fagforbundet Moss og Våler, Hilde Torgersen.

- Vi går inn i krevende periode, der to arbeidskulturer i Moss og Rygge skal smeltes sammen. Ansatte får nye arbeidsplasser, mange får nye sjefer og nye kolleger, og det har vært forskjeller i organiseringen av arbeidet i de to kommunene. Vi er opptatt av gode og trygge arbeidsforhold, og oppgradering av hovedverneombudstjenesten er viktig for å forebygge konflikter og problemer som kan oppstå, sier Hilde Torgersen. Som er opptatt av å holde sykefraværet nede.

Moss kommune har i dag tre hovedverneombud. En i 100 prosent stilling og to i 50 prosent stillinger. I 2020 vil to av hovedverneombudene ha hele stillinger, mens en vil fortsatt være i 50 prosent. Satsingen vil koste rundt 325.000 kroner, og gruppeleder Shakeel Rehman (Ap)  bedyrer at de har funnet økonomisk dekning for denne stillingsoppgraderingen.

Satsing på arbeidslivet

Grete Olsen i LO Moss forteller at den lokale fagbevegelsen har lagt press på politikerne for å få sikret en sterkere ordning for hovedverneombudene. Hun er fornøyd med å ha fått gehør, også for en langt sterkere satsing for å sikre solide og gode arbeidsplasser i Nye Moss kommune.

Eirik Tveiten (Rødt) understreker at styringsflertallet i kommunen komme til å bruke mye tid på styrke treparts samarbeidet, og at fagbevegelsen kommer til å spille en nøkkelrolle for at overgangen til en felles kommune for Moss og Rygge skal bli så problemfri som mulig.

- Vi har ikke all verden med penger å bruke i 2020, men vi har i fellesskap utarbeidet en del verbale forslag, som skal være retningsgivende for vårt politiske arbeid framover. Ved siden av de overordede føringene for bedre klima, er satsingen på et bedre arbeidsliv et annet viktig mål, sier Tveiten.

Verbalforslag

Her er en liste av verbalforslag som Ap, Sp, Rødt, KrF, MDG og SV vil fremme i kommunestyret:

 • Bekjempe arbeidslivskriminalitet og fortsette arbeidet med innføring av Oslomodellen med fokus på egen modell for nye Moss kommune.
 • Utrede et prøveprosjekt på 6-timers arbeidsdag på en avdeling for å samle kompetanse og erfaring.
 • Arbeide for å innføre eget vikarbyrå i Moss kommune.
 • Etablere en ordning hvor ungdom mellom 16 og 18 år kan søke om sommerjobb i kommunens virksomheter.
 • At den kommunale arbeidsstokken skal reflektere mangfoldet hos innbyggerne gjennom god rekruttering og et inkluderende arbeidsmiljø.
 • Bruke innkjøpsordningen aktivt for å fremme klima- og miljøvennlige alternativer, og et organisert arbeidsliv med tariffavtaler. At offentlige tjenester skal utføres i kommunal regi, og motvirke konkurranseutsetting og EØS.
 • Moss kommunes eksterne møter og konferanser skal foregå på hoteller/lokaler med tariffavtale eller tilsvarende. 
 • Satse målrettet på fornybar næringsutvikling, som tar i bruk regionens bio-økonomiske ressurser og kompetansemiljøer, og gir grønne arbeidsplasser.
 • Utarbeide en egen plan for opplevelsesnæringen i nye Moss kommune.
 • Jobbe for å få politihøgskolen eller en annen nasjonal utdannings- og forskningsinstitusjon til Moss.
 • Legge til rette for at statlige arbeidsplasser etableres i Moss.