– Sammen skaper vi «nye» Moss

Sarpingene har nylig vedtatt sine visjoner fram mot 2030. Nå vil ordførerne i «nye» Moss involvere innbyggerne til visjonsdugnad med middag.

Av Paul Norberg

Det hele starter opp torsdag 24. mai. Da inviterer ordførerne Hanne Tollerud og Inger-Lise Skartlien innbyggerne til gratis middag på Verket scene. Tema under middagen er framtidsplaner for Moss.  

– Skape visjoner

Det er vel kjent at det ikke finnes noe slikt som «en gratis middag». Så alle middagsgjestene på Verket må inngå en avtale med Moss kommune om å holde en privat sammenkomst i etterkant. Der skal de invitere familie, venner, kolleger eller noen bekjente for å fortsette samtalene om hvordan det skal bli mulig å skape en bærekraftig by for de nærmeste 15–20 årene. Kommunen vil bidra med noen kroner til de private sammenkomstene, og deler ut 500 kroner til hvert vertskap.

– Vi vil stimulere innbyggerne i både Moss og Rygge til en positiv dugnad. Felles visjoner er en sterk og effektiv drivkraft for å oppnå konkrete mål. Og en byvisjon er ment å være en slags ledestjerne, som skal bygge opp om konkrete planer for hva slags by vi vil i framtida, sier Hanne Tollerud.

– Ja, alt vi gjør skal knyttes opp mot den visjonen som etter hvert skal bli vedtatt. Det skal være noe å strekke seg etter. Vi tror at det blir enklere for mange innbyggere å komme til orde i mindre forsamlinger, der alle deltakerne kjenner hverandre. For det er ikke like lett for alle å snakke på større møte-arenaer, supplerer Inger-Lise Skartlien.

Visjonserklæring

Det blir både underholdning og gruppearbeid under middagen på Verket Scene. Komiker Martin Beyer-Olsen, opprinnelig fra Rakkestad, skal underholde. Han er for tida aktuell med NRK-programmet «Martin og Mikkelsen», og vant «Komiprisen 2015» som årets mannlige TV-komiker.

Det blir også et foredrag av kommuneplanlegger Terje Pettersen. Innledningen hans vil kretse omkring temaene: Folkehelse og levekår. Klima og energi. Verdiskapning og kompetanse.

I samarbeid med fagfolk fra KS (Kommunenes Sentralforbund) blir det utarbeidet en rekke spørsmålsstillinger til middagsdeltakerne. Jobben etterpå blir å sammenstille alle svarene som kommer inn fra de private sammenkomstene.

Målet er at denne innbyggerinvolveringen skal legge grunnlaget for å bli enige om en visjonserklæring for nye Moss; en by som vil ha omkring 50.000 innbyggere når den blir etablert. Men som sannsynligvis vil vokse til rundt 60.000 i løpet av relativt kort tid.  

– Eierskap

De to ordførerne er forsiktige med å komme med innspill som kan være førende for hva visjonen skal inneholde.

– Vi skal lytte til befolkningen, og være åpne for de innspillene som kommer. Det er viktig at byens innbyggere får et eierskap til den visjonen som blir vedtatt, mener både Tollerud og Skartlien.

Moss og Rygge kommuner har ikke funnet opp denne metoden for involvering selv. Flere byer i landet har allerede kommet langt med sitt visjonsarbeid.

I Sarpsborg var det et enstemmig bystyre som vedtok sin visjon 12. april i år.

– Vi har brukt samme metode som nye Moss nå planlegger, med gjestebud og mange mindre arbeidsgrupper. Det fungerte veldig bra, sier Høyres gruppeleder Harald Rønneberg i Sarpsborg kommunestyre. Han har ledet visjonsarbeidet, som har ført til en vedtatt samfunnsplan for byen.

– Konkrete mål

– Vi har satt konkrete mål. For eksempel at Sarpsborg skal vokse i innbyggertall med opp mot 10.000 innbyggere fram til 2030. Dermed må vi ha en konkret vekst i antall arbeidsplasser. Det må bygges rundt 4.500-5.000 nye boliger. Vi må sørge for nye boliger blir bygd uten å ødelegge dyrket mark. Det betyr sannsynligvis en fortetting, hvor det blir bygd mer i høyden. Og det er viktig at vi får en bærekraftig utvikling. Det innebærer å legge til rette for kollektive trafikkløsninger, mer sykling og sannsynligvis noen hindringer for privatbilismen i det sentrale Sarpsborg, sier Rønneberg.

Han understreker at det vil være ideologisk strid om hvordan målene skal oppnås.

– Men alle utviklingsvedtak framover skal ses i forhold til den samfunnsplanen vi nå er blitt enige om, sier Harald Rønneberg.