Samler «suksesspådrivere» i Viken

Fredag møtes utvalgte ressurspersoner fra hele Viken for å lære hvordan de kan bidra til at arbeidshverdagen i det nye storfylket skal lykkes.

For å sikre god involvering fra alle deler av organisasjonen, ble alle innplasserte ledere for avdelinger bedt om å opprette ressursgrupper av «suksesspådrivere» før 1. september. Den første gruppa av «pådrivere» møttes for til oppstartsmøte sist onsdag, mens resten skal samles i Microsofts lokaler i Bjørvika i Oslo fredag.

– I forbindelse med overgangen til Viken ønsker vi å få innført gode digitale verktøy. Vi kommer til å sitte mer spredt, og for å unngå unødige reiser og lette arbeidshverdagen til folk, vil vi utnytte potensialet i digital samhandling, som skype-løsninger og delingsverktøy. Noen er godt kjent med dette, andre ikke så mye, utdyper HR-direktør Vegar Arndal til Dagsavisen Fremtiden om gruppa.

LES OGSÅ: Sju fra Fredrikstad til Viken

– Hensikten med disse første samlingene er å formidle hva vi ønsker å få til, og få de som er der til å bli med på det. Foreløpig er det på intensjonsnivå, og jeg sier også i min innledning at om noen kjenner på seg at de likevel ikke har energi til å være en slik ambassadør, så er det kanskje bedre at vi spør noen andre. Man må ville være med på endringsreisen, og selv være innstilt på den.

Hvilke yrkesgrupper finnes blant kursdeltakerne?

– Rådgivere, ledere, lærere – det kan være hvem som helst, fra ulike miljøer. De aller fleste har meldt seg selv eller blitt spurt om de kunne tenke seg å være med. Det er nettopp litt av essensen, sier Arndal.

– Lett å tøyse med

Begrepet "sukesspådriver" er det imidlertid ikke HR-direktøren som er opphavet til.

– Selve begrepet tror jeg kommer fra Østfold, de har brukt det i forbindelse med innføring av digitale prinsipper og digitale løsninger tidligere. Siden det har fungert bra, har man tatt med begrepet videre inn i Viken. På oppstartsdagen gjør vi et lite poeng av hva rollen inneholder, så det ikke blir for mye fokus på ordet – det er jo ellers lett å tulle og tøyse litt med.

LES OGSÅ: Gir opp å gjenåpne Moss lufthavn Rygge i 2020

Arndal er ikke redd for at funksjonen tøyses bort.

– Det kunne like godt hett rollemodeller, endringsagenter eller ambassadør. Vi trenger noen som kan være godt bindeledd mellom digital avdeling og avdelingene som har behov, slik at vi får implementert det vi skal på en måte som passer de ulike plassene.

En superbruker, altså?
– Nei, det gjenspeiler et ansvar som ligger til digitaliseringsavdelingen. Disse skal hjelpe ulike miljøer å få innført nye verktøy, og også melde tilbake behov på ulike plasser. Suksesspådriver handler om noe du ikke kan bestille; det er interesse for samhandling og lyst til å være en støtte for kolleger. Det er en holdning, mer enn noe du kan beordres til, oppsummerer HR-direktøren.

Saken fortsetter under bildet.

Vegar Arndal er prosjektleder HR og påtroppende HR-direktør i Viken.
Foto: Viken fylkeskommune

Prosjektleder HR og påtroppende HR-direktør i Viken, Vegar Arndal.

– Positivt mottatt

En av dem som skal delta på seminaret for "suksesspådrivere" fredag, er fellestillitsvalgt for Akademikerne i Buskerud fylkeskommune Jan Geldbach.

– Jeg har ikke vært med å utarbeide dette opplegget, men da vi innførte nye digitale verktøy i de videregående skolene i Buskerud, fulgte vi samme prinsippet for å lage en ny struktur. Vi kalte det superbrukere, og dette skal på samme måte forankre en best mulig praksis, både ute i skolene og i sentralorganisasjonen. Alle må omstille seg og ta nye verktøy i bruk, sier Geldbach.

Hva er ditt inntrykk av mottakelsen "suksesspådriverne" får ute blant ansatte?

– Jeg har bare snakket med en som var der sist, han syntes det var interessant og lærerikt. Jeg tror at er man litt åpen, og det tror jeg de fleste er, så gjør man det beste ut av endringen. Da vil det fungere bra, sier den tillitsvalgte VGS-læreren.

LES OGSÅ: Viken-stemmene talt opp – Høyre så vidt større enn Ap

At fylkesutvidelsen innebærer at mange må jobbe med kolleger over større avstander og møtes mindre ansikt til ansikt, er det lite å gjøre med, annet enn å finne gode løsninger og gjøre det beste ut av det, mener han.

Hva tenker du om begrepet "suksesspådriver"?

– Verken superbruker eller suksesspådriver er vel de beste ordene, sier han.

Om de kan virke etter hensikten, nemlig å få flere positive til omleggingen mange politikere nå vil ha omkamp om, er vanskelig å si, mener Geldbach.

– Det vet vi ikke ennå. Om det vil fungere vil vi se i løpet av de nærmeste to år. Men vi kommer til å møte ny programvare enten vi vil eller ei, og det ville skjedd enten man var i Buskerud eller i Viken. Nå er vi tre fylker og tar litt fra det ene og litt fra det andre, sier han.

Ønsker politisk ledelse

De to ansatterepresentantene Dagsavisen Fremtiden er i kontakt med, peker på at det mest spennende nå er om de rødgrønne holder på det "blå" initiativet om parlamentarisk styresett i Viken i sin styringsplattform som er under utforming. Det er nemlig ikke gitt.

-- Det vet vi egentlig først den 17. oktober, når det nye fylkestinget konstituerer seg. Men det er parlamentarisme vi har rigget etter så langt, både utifra det som er sagt i Fellesnemnda, og hvordan administrasjonen er innrettet, sier Geldbach.

Som tyskfødt betegner Geldbach seg som sjeldent positiv blant tillitsvalgte til denne styreformen -- han har selv skolegangen sin i en delstat der politikerne var øverste myndighet for undervisningen.

-- Da jeg var elevrådrådsleder i fylket, var det fylkespolitikerne jeg diskutert med. De hadde ansvaret, det var helt vanlig. Moren min var fylkeslege, og hennes overordnede linjeleder var på samme måte en fylkesråd, sier Geldbach, som har tro på at systemet som så langt er skissert for Viken er bedre enn det Oslo har i dag. 

– Der er det så sektorisert, og politisk ledelse er ikke direkte inne i administrasjonen, peker han på.

Mobilt kontor

HR-direktør Arndal bor selv på Kongsberg, og har det siste drøye året hatt kontor på Galleri Oslo. Her kommer han også til å sitte inntil han følger fylkets politiske ledelse ut av Oslo - slik det ser ut i dag, til et nybygg i Sandvika.

–  Men spør du hvor jeg sitter, så sier jeg i Viken. Denne uka har jeg for eksempel en arbeidsdag i Drammen, en dag i Sarpsborg, og en dag jobber jeg hjemmefra. Litt av poenget med disse suksesspådriverne er at vi kommer til å jobbe på en helt annen måte enn før. Det skal være motiverende og effektivt å jobbe her, og vi skal ikke reise oss i hjel, sier Arndal.

Inntil en politisk plattform eventuelt sier noe annet, er det Fellesnemndas instrukser administrasjonen styrer etter i månedene fram til Viken blir en realitet til nyttår.

Hvor lett er det å motivere ansatte når politikerne kappes i å ville legge ned nyskapningen før den er etablert?

–  Jeg må svare litt annerledes: Samarbeidet vi har med ansatterepresentanter og vernetjeneste i de tre fylkeskommuner har vært veldig, veldig bra, og jeg opplever våre ansatte som profesjonelle og tålmodige. Samtidig er en del nå utålmodige etter å komme i gang, og det er et godt tegn.
Vi har vært i en endringsprosess med politisk oppmerksomhet og mye medieomtale i lang tid,  jeg synes våre ansatte har håndtert på en forbilledlig måte.

Etter fredagens oppstartsmøte nummer to venter en ny samling for suksesspåvirkerne i november. Den er planlagt å gå mer konkret til verks.

– Da nærmer vi oss implementering.  Viken skal virke fra 1. januar, men som alle andre store virksom het som slår seg sammen, vil det bli nødvendig å videreutvikle oss også etter det, sier HR-direktør i Viken Vegar Arndal.