Adm. direktør Ove Haukåssveen i AIM Norway mangler finansiering til byggestarten i Rygge fordi Forsvarsdepartementet ennå ikke har solgt seg ut for å frigi kapital til prosjektet. FOTO: KENNETH STENSRUD

Rygge må vente på AIM Norway

AIM Norways bygging og flytting til Rygge vil bli forsinket. - Finansieringen er ennå ikke på plass, sier styreleder i selskapet, Jan Erik Korssjøen.

AIM Norways etablering i Rygge vil tilføre kommunen omkring 40 sårt tiltrengte arbeidsplasser. En utsettelse av etableringen er derfor dårlig nytt for kommunen.
Forsvarsdepartementet eier AIM Norway. For å sikre finansieringen av utbygging og etablering på Rygge, ga Stortinget regjeringen i fjor fullmakt til å redusere eierskapet i AIM Norway AS gjennom salg av aksjer. Staten skal uansett ha en eierandel på minimum 50 prosent.

– Forsvarshemmelighet

Styreleder Jan Erik Korssjøen vil ikke kommentere hvor mye penger selskapet trenger for å kunne etablere seg i Østfold.
– Det er en forsvarshemmelighet, sier han.
AIM Norway-direktør Ove Haukåssveen har tidligere uttalt at selve anlegget vil koste én milliard. I tillegg er det behov for ytterligere finansiering for å drifte anlegget.
Jan Erik Korssjøen bekrefter at Forsvarsdepartementet ikke har fulgt opp Stortingets fullmakt med å finne strategiske partnere som kan gå inn på eiersiden i selskapet.
– Hva betyr det for etableringen på Rygge?
– Etableringen vil bli forsinket. Og jeg vet ikke i dag når vi får mulighet til å starte opp.
– Er det en sjanse for at det ikke blir noe av Rygge-prosjektet?
– Det er ikke gjort noe vedtak om å annullere Rygge-beslutningen, sier Korssjøen.
AIM Norway ønsket i utgangspunktet å kjøpe et areal på 80 mål på Rygge, og få omregulert dette til næringsformål.
– Det har Rygge kommune sagt nei til. En ny reguleringsplan vil trekke ut i tid, og tomteområdet er allerede regulert til forsvarsformål. Vi regner med at AIM Norways virksomhet vil falle inn under dette begrepet, og da kan de sette i gang byggeprosessen tidligere, sier ordfører Inger-Lise Skartlien (Ap) i Rygge.

– Vi vil leie

På bakgrunn av vedtaket i kommunen, forteller Ove Haukåssveen at selskapet sannsynligvis vil leie tomten en periode fra Forsvarsbygg, for deretter å kjøpe denne.
 – Har dere inngått et leieavtale?
Nei. Vi venter med det inntil vi har de nødvendige formaliteter på plass med kundekontrakter og finansiering.
– Vil dere fortsatt ha behov for den ekstra finansieringen som du tidligere har nevnt i avisintervjuer?
– Ja, absolutt, sier Haukåssveen.
 Planen er å bygge et vedlikeholdssenter i Rygge som skal knyttes opp mot etableringen av en motortest-celle for kampflymotorer som planlegges lagt til et eget bygg. Det er test-cellen for motorene som utgjør den desidert største investeringen for AIM Norway. Frigjøring av penger fra nedsalg av aksjeporteføljen er derfor avgjørende for den videre finansieringen av Ryggeprosjektet.

- Riktig eier

Politisk rådgiver Audun Halvorsen i Forsvarsdepartementet påpeker at en merkantil prosess som dette tar tid.
- Et salg er selvsagt avhengig av at man kommer til enighet med en eventuell kjøper. Det er også viktig å påpeke at selv om regjeringen har fått fullmakt fra Stortinget til å selge statens aksjer i AIM Norway, så vil Forsvarsdepartementet kun selge hvis vi vurderer det som riktig for både selskapets fremtidige utvikling og statens interesser i selskapet. AIM Norway er en sentral del av norsk forsvarsindustri, og det er derfor viktig for Forsvarsdepartementet at man får inn riktig eier på riktig tidspunkt, sier Halvorsen.

paul.norberg@dagsavisen.no