- Rygge må ikke bli overkjørt av Moss

Påtroppende Ryggeordfører, Hans Jørn Rønningen (Ap), roper et varsku. Han er bekymret for at alle de store problemområdene i Moss skal overskygge de positive kvalitetene fra Rygge.

Rønningen forteller at bekymringen først og fremst gjelder de store prosjektene som jernbaneutbyggingen og det videre arbeidet med riksvei 19 gjennom byen.
 – Moss kommune har naturligvis mange gode kvaliteter, men i Rygge har vi nok en annen politisk kultur, som ikke er så konfronterende som i Moss.  I den siste perioden har for eksempel Arbeiderpartiet styrt sammen med Senterpartiet, Venstre og KrF. I tillegg har både SV og MDG vært støttepartier til denne koalisjonen. Dermed er det kun Høyre og Frp som har tilhørt en tydelig opposisjon, sier Hans Jørn Rønningen.

– Bør inspirere

– Selv om Ryggemodellen ikke nødvendigvis skal kopieres, er det mulig å la seg inspirere av måten å styre en kommune på.
Jeg tror også at mange velgere i Rygge har vært tilfredse med kommunens styringsmodell, og at det er et ønske om å bevare det beste av Ryggekulturen også inn i Nye Moss. Det er ikke sikkert at meningsmålingene til InFact har fanget opp forskjellene i Rygge og Moss.
Ny Kurs, som tydeligvis seiler i en politisk medvind i Moss, har for eksempel ingen Ryggebeboere blant sine seks kumulerte kandidater til valget. Det har for øvrig heller ikke Moss Rødt. Vi skal ikke se bort fra at ganske mange Ryggefolk kommer til å stemme på Ryggepolitikere, og dermed på valglister der Rygge er godt representert med solide og respekterte politikere.

– Har du ikke tiltro til de lokale meningsmålingene?

– Jeg er i alle fall ikke helt overbevist om at den riktige valgstemningen er blitt fanget opp av målingene så langt.

– Flere fra Rygge

– Vil du anbefale Rygges innbyggere til å gi ekstrastemmer til bygdas politikere for å sikre at Moss ikke blir for dominerende i det nye kommunestyret?

– Ja, håper at mange tilleggsstemmer skal gi flere Ryggerepresentanter. Ser vi på fordelingen av kumulerte kandidater fra de partiene som stiller til valg, blir det en fordeling i det nye kommunestyret på 75 prosent mossinger og 25 prosent fra Rygge. Det er ikke likeverdig.

Når Moss og Rygge blir slått sammen, er det ikke bare en formell sammenslåing. To ulike kulturer skal også smelte sammen. Det er en ganske krevende prosess, og hvis det er politisk stor ubalanse, er det fare for at kjøttvekta blir avgjørende. Da kan de gode sidene fra Rygge bli nedprioritert til fordel for politiske problemsaker fra Moss, sier Hans Jørn Rønningen.

Må ikke bli overkjørt

Som tidligere Hydro-direktør har han selv vært sterkt involvert i fusjoner mellom store konsern, som Hydro og Årdal og Sunndal verk og mellom Hydro og Saga.
- Dette er krevende prosesser, og det er lett å trå feil. Selv om vi ikke kan gjøre direkte sammenligninger mellom forretningsdrevne selskaper og kommuner, så er det mange likheter når ulike kulturer skal slås sammen. Det kreves fleksible og smidige løsninger. Og det er viktig å understreke at den minste enheten ikke må kjenne seg overkjørt av den største, sier Rønningen.

Siste ordfører i Rygge

Han er selv kumulert på Arbeiderpartiets valgliste. Der stiller han på fjerdeplass, og skal dermed være sikret plass i det nye kommunestyret.
En uke etter valget, fra 15. september i år, går han inn i ordførervervet i Rygge, og skal styre Rygge kommune de siste 107 dagene før Moss og Rygge blir slått sammen til én kommune. Hans Jørn Rønningen kommer derfor inn i historiebøkene som den siste ordføreren i Rygge kommune. Bakgrunnen er at dagens ordfører, Inger-Lise Skartlien, tiltrer som avdelingsleder for det nye Innbyggertorget i nye Moss kommune.

Reell innbyggerinvolvering

Dette skal være døra inn til alle kommunens tjenester og bidra til bedre service og tilgjengelighet for innbyggerne.
Innbyggertorget innebærer en kraftig styrking av samkjøringen mellom byens innbyggere, kommunens administrasjon og politikere. Mange snakker om innbyggerinvolvering i denne valgkampen. Men det ser ut til at de glemmer at Innbyggertorget allerede er vedtatt. Inspirasjonen kommer fra et møte som flere politikere var med på i Upplands Väsby kommune i Sverige. Kommunen ligger nær Stockholm, og har rundt 36.000 innbyggere. Kommunens innbyggertorg består av 10-12 høyt utdannede, selvstendige personer, som hele tiden er oppdatert på hva som skjer i kommunen. De kan besvare spørsmål selv, uten å være nødt til å kople kommunens innbyggere over til ulike fagpersoner eller politikere. Dette har vært en ubetinget suksess i Upplands Väsby, og det er en slik modell vi etterstreber i Nye Moss. Når en så respektert og dyktig politiker som Inger-Lise Skartlien skal lede dette arbeidet, har vi en garanti for at den direkte kommunikasjonen med byens innbyggere kommer til å bli svært bra, sier Hans Jørn Rønningen. 

Fakta

  • Moss Arbeiderparti har fire kumulerte kandidater på sin valgliste.
  • De to på første er fra Moss, mens avtroppende Ryggeordfører, Inger-Lise Skartlien er nr. 3 og påtroppende Rygge-ordfører Rønningen, er på fjerdeplass.
  • Så langt i valgkampen har de store debattene dreid seg om omstridte prosjekter, som jernbaneutbygging, Moss havn og RV 19 gjennom byen.
  • Flere Ryggepolitikere etterlyser nå oppmerksomhet rundt jordvern, kulturminner og de tjenestetilbud som Rygge scorer høyt på.