Rygge-flyplassen åpnes ikke i 2019

Rygge Lufthavn utsetter åpning til tidligst 2020 og foreslår redusert flypassasjeravgift for regionale lufthavner.

Rygge Sivile Lufthavn AS (RSL) har i et år jobbet for å gjenåpne sivil trafikk på Rygge våren 2019.

- Våre bestrebelser for å få dette til har ikke lyktes, opplyser RSL i en pressemelding onsdag.

Flyavgiften får skylden

Årsaken er at selskapet ikke har maktet å tilby aktuelle flyselskaper en spiselig kostnadsramme. Den svært omdiskuterte flypassasjeravgiften er den største enkeltkostnaden som står i veien for en gjenåpning neste vår.

- Det vil ikke være mulig å gjenåpne lufthavnen uten at denne avgiften blir fjernet eller sterkt redusert, slår styremedlem og talsperson Espen Ettre fast, og utdyper:

- Flypassasjeravgiften er et økonomisk hinder for drift på Rygge. Flyselskapene trekker denne frem i forhandlinger om kostnader ved å fly på Rygge. Vår vurdering er at avgiften må fjernes eller reduseres kraftig, eventuelt differensieres slik at de små flyplassene får en lavere avgift.

Gir ikke opp

Men kampen for flyplassen er ikke gitt opp. Dersom RSL får bedre rammebetingelser å tilby flyselskapene som kan være aktuelle for flyvninger, vil selskapet jobbe videre for en åpning i 2020.

- Konkret foreslår RSL at regionale lufthavner (færre enn 3 millioner passasjerer) får halv avgift. Et slikt forslag vil innebære et provenytap for staten på cirka 250 millioner kroner eller kun cirka 10 prosent av totalt anslått avgift. Videreføringen av flypassasjeravgiften utredes nå i Finansdepartementet. Resultatet av dette arbeidet er vesentlig for Rygges fremtidige skjebne som sivil lufthavn, sier Ettre.

I forhandlingene med flyselskapene har det også kommet frem at flere ikke har kapasitet til å skaffe nok passasjerer til Rygge i 2019, opplyser RSL i pressemeldingen.

Taxfree-bekymring

Flyplasseierens inntekter vil i hovedsak måtte komme fra kommersiell virksomhet i terminalbygget, herunder butikker, parkering og restauranter.

- Taxfree-butikkene er den viktigste kommersielle inntektskilden. Helse- og omsorgsdepartementet utreder nå på oppdrag fra Stortinget om - og konsekvensene av at - Vinmonopolet også skal få monopol for salg av alkohol på norske flyplasser. En slik utvidelse av monopolet vil redusere de kommersielle inntektene med flere titall millioner kroner og vil kunne hindre åpningen av Rygge i 2020. Vi har hatt konstruktive og gode forhandlinger med Forsvaret om drift av rullebanen med mer. Vi håper på bedre rammebetingelser fra myndighetene i løpet av 2018 slik at vi kan fortsette arbeidet med å åpne flyplassen i 2020, slutter Ettre.

Dermed understrekes igjen de samme poengene og vilkårene som  RSL tidligere har brukt for at en gjenåpning av flyplassen skal være realiserbar: Flypassasjeravgiften må bort eller kraftig reduseres, og man er avhengig av taxfree-inntektene som kanskje bortfaller.