Rosa kunst i landskapsvernområde

Politikerne i Moss kommune har bestemt seg. Nå blir det rosa kunst i landskapsvernområdet ved Jeløy Radio i to år. Det vedtok Miljø- og samferdselsutvalget i Moss kommune på sitt møte onsdag ettermiddag.

Venstres Joakim Sveli foreslo at kunsten skulle være i landskapsvernområdet i tre år. Men fikk bare med seg Høyre på dette.

Fokus på landskapsvern

– Hvorfor ville Venstre utvide perioden til tre år?
– Når det uansett var klart at Telenor ville få dispensasjon til å sette opp skulpturen i dette landskapsvernområdet, spiller det ingen rolle om den står der i to eller tre år. Dette er et kunstverk det er kostbart å sette opp, og siden eierne av Jeløy Radio søkte om en tre års periode, synes vi at de skulle få innvilget denne søknaden.
– Hadde dere ingen betenkeligheter?
– Dette er et midlertidig prosjekt. Når denne skulpturen kommer på plass, vil den sannsynligvis bli heftig debattert. Da blir det anledning for publikum til å vurdere hva et landskapsvernområde egentlig er for noe, og hvordan slike områder best bør forvaltes. Jeg håper på en slik debatt. Da kan oppmerksomheten om vernede naturområder få økt oppmerksomhet, sier Joakim Sveli.

Fem meter lang

Da Telenor søkte om å få stille ut det store rosa kunstverket utenfor Jeløy Radio, var det mange som reagerte negativt. Den rosa skulpturen til kunstneren Franz West er over fem meter lang og to meter høy. Det må støpes fundamenter i bakken for å holde den på plass.
– Ble det en diskusjon i utvalget om selve kunstverket, Joakim Sveli?
– Nei, jeg tror vi greide å holde oss til det prinsipielle. Vår oppgave er ikke å bedømme kunstens kvalitet. Vi skal kun vurdere om installasjonen bryter med de omgivelsene som skal bevares ved Jeløy Radio. Det var enighet om at kunstverket kan settes opp, og da vårt forslag om tre år falt, ble det enstemmighet om to år, sier Sveli.