Riksvei 19 i Moss.

Riksvei 19: La oss hjelpe Solvik-Olsen

Samferdselsministeren bør si "ja takk, begge deler" og sikre ny riksvei 19 gjennom Moss, skriver Eirik Tveiten (Rødt) i dette debattinnlegget.

Debattinnlegg av Eirik Tveiten (Rødt), stortingskandidat og bystyrerepresentant

Samferdselsministeren er fortvilet, mange av de tiltenkte veiprosjektene som Stortinget har vedtatt i Nasjonal Transportplan kan, ifølge en rapport fra Oslo Economics til Samferdselsdepartementet, ikke bli gjennomført på grunn av en kostnadssprekk. De blir i gjennomsnitt 40 prosent dyrere fra de omtales i planen til de er klare til utbygging.

Et av de svært viktige veiprosjektene som er nevnt i rapporten, og som nå blir satt på vent, er riksvei 19 (ferjeveien) gjennom Moss! Dette kan bli utsatt på ubestemt tid.

Og det er her vår hjelp kommer inn: Bane Nor er kostnadsberegnet til cirka 10 milliarder kroner. Det er godt dokumentert at en trasé i fjell under hele Moss by vil bli vesentlig billigere og antatt vil koste cirka 5 milliarder, dersom han vil. Altså - som øverste myndighet og generalforsamling i Bane Nor, kan han for den samme summen som er tiltenkt brukt i Moss, kunne si ”ja takk, begge deler”, og få både en ny jernbanetrase og en ny riksvei 19 gjennom Moss, og i tillegg sannsynligvis ha penger nok til enda et veiprosjekt i landet. Altså et helt kinderegg!

At han i tillegg i ettertid vil få merkelappen ”en markant og handlekraftig statsråd” bør jo for ham framstå som en hyggelig bonus.