Rekordstor ulvebestand i Norge

I vinter ble det registrert flere ulver i Norge enn noen annen gang i moderne tid. Lisensfelling har ført til at tallet i dag likevel er lavere enn for ett år siden.

De siste årene har det vært en jevn økning, både i antall ynglinger og ulver. I løpet av forrige vinter ble det registrert mellom 115 og 116 individer i Norge. Det inkluderer grenseulver, som vandrer mellom Norge og Sverige. Vinteren før var tallet 105 til 112.

– Den norske bestanden av ynglende, stasjonære ulver og valpekull har hatt en mer markert vekst de tre siste årene enn tidligere, uttalte Jonas Kindberg, leder i Rovdata, i mai.

24 skutt og drept

Samtidig ble det i vinter felt flere ulver i Norge ved lisensjakt enn noen gang tidligere: 24.

Samtlige ble felt i Hedmark. Hvis man legger til ulvene som døde av andre årsaker, ender man på totalt 87 til 88 gjenværende ulver i Norge.

Det er litt færre enn i fjor. Per april 2017 vat det registrert mellom 89 og 95 ulver i Norge.

Mange på vandring nå

Den siste tida har det blitt gjort flere ulveobservasjoner i mossedistriktet.

En rekke hester ved Noreødegården ridesenter ble i mai funnet med sår som en veterinær Moss Avis snakket med mente kom fra ulv.

Øystein Flagstad, seniorforsker i Rovdata, synes det er vanskelig å uttale seg spesifikt om denne saken, men viser til at ulveangrep på hest er ekstremt sjeldent.

– Vi har tidligere kun hatt ett antatt, sikkert tilfelle av ulveangrep på hest siden reetableringen av ulv i Skandinavia på 80-tallet, i Stor-Elvdal i 2004, der én hest ble skadet. I tillegg var det et usikkert tilfelle i Eidsvoll i 2016, sier han.

Flagstad informerer videre at unge ulver på våren og forsommeren vanligvis forlater fødereviret sitt og legger ut på vandring.

– Det er ofte disse som observeres av mennesker. De er litt naive i atferden sin, og kan komme nær hus og veier, forteller han

– Ikke farlig

Han mener likevel at folk ikke har noen grunn til å være bekymret for å møte ulven.

– På denne tida av året, når ulven vandrer ut fra revirene, er det oftere at de kommer i nærheten av folk, men jeg vil ikke si at det er noen grunn til bekymring. Vi har hatt ulv i Mossereviret i mange år, og det har ikke vært noen tilfeller av møter mellom ulv og folk som har vært farlig for mennesket, ei heller i hele Skandinavia siden reetableringen for snart 40 år siden. Se heller på det som en helt spesiell naturopplevelse, oppfordrer Flagstad.

Visse forholdsregler bør man derimot ta. Det viktigste er å holde hunden i bånd, særlig hvis man beveger seg inne i ulvereviret.

– Hvis hunden går inn i reviret, kan ulven angripe den. Da ser den på hunden som en inntrenger.

– Kan ulven se på et menneske som en inntrenger også?

– Nei. Den frykter nok snarere mennesket og vil trekke seg unna, svarer Flagstad.