REKO-ringen til Moss i august - fersk mat fra Mossebønder året rundt

Facebooksiden for REKO-ringen Moss ble startet for en uke siden og har allerede 300 medlemmer. Fra og med august starter lokale mossebønder nettsalg av lokalprodusert mat direkte til forbrukeren. Fenomenet REKO-ringen har tatt helt av andre steder i landet.

Bøndene og forbrukerne har våknet opp, sier Rebekka Bond i Norsk bonde- og småbrukarlag. Hun mener REKO-ringene som popper opp over hele landet er et motsvar til at mellomleddene har tjent seg søkkrike på bøndenes slit. Den nye REKO-ringen som kommer til Moss i august, gir mossebøndene 100 prosent av salgssummen for varene de selv produserer, og mossingene vil få fersk mat fra jord og fjøs året rundt.

Bøndene er blitt lurt

Bøndene forstår nå at de er blitt lurt, og at det er de selv som bestemmer, sier Rebekka Bond. Hun forteller at bøndene er blitt lurt og presset til å tro at de kun kan få solgt produktene sine - og dermed kun kan overleve - dersom de leverer til mellomleddene og i stadig større volum.
Bøndene har føyet seg og føyet seg, og utvidet og utvidet, for millioner av kroner, men nå har de endelig våknet opp og det samme har forbrukerne. Forbrukerne ønsker ferske varer og bøndene kan levere, derfor åpner det seg nå helt nye og mye bedre muligheter. Ingen vil ha de store kjedene som kun forringer matkvaliteten og forsøpler med all embalasjen sin, sier Bond som har vært i kontakt med flere bønder og forbrukere i Moss som gleder seg til å starte opp.

Med landets nyeste REKO-ring i Moss har hun tro på at det går mot bedre og lysere tider for både bønder og forbrukere i mosseområdet.

Matnettverk

REKO-ringen er et matnettverk der flere lokale matprodusenter annonserer varene sine i en felles lokal Facebook-gruppe REIKO-ringen Moss.

Endelig har bønder og forbrukere i Moss en mulighet til å møtes og utveksle erfaring. Mange forbrukere etterlyser en større nærhet til lokale matvareprodusenter, så jeg gleder meg stort over at Mossingene endelig kan ta del i REKO-ringmiljøet. Man kan enkelt bestille fra mange ulike bønder over facebook nettsiden REKO-ringen Moss. Da bestiller mossingene de varene de ønsker, fra ulike bønder, og så kjører alle bøndene ut varene sine samtidig, kanskje én gang i uken, til et fast sted til fast tid, og overleverer varene til de som har bestilt, sier Bond.

Rettferdig Konsum

REKO står for REttferdig KOnsum og er et handelsfenomen som ble grunnlagt av Thomas Snellman i Finland i 2013 - uten mellomledd. Første REKO-ring i Norge ble etablert i november 2017 og hittil er det omkring  40 REKO-ringer totalt, og stadig flere planlegger oppstart i løpet av høsten. Tilsammen er det så langt cirka 450 bønder her i landet som selger varer direkte til konsumentene.

Ferske varer

Etablering av nye REKO-ringer i Norge er en del av Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt prosjekt "Matnyttig". De er svært glade på bøndenes vegne hvor man nå endelig ser en mulighet for at også små- og mellomstore bønder kan overleve. Prosjektet har som mål å øke lokalmatproduksjonen i Norge, samt stimulere til bedre lønnsomhet og bevisstgjøre forbrukerne om viktigheten av småskala matproduksjon og lokal videreforedling.

REKO-ringen Moss sin faceboookside ble startet opp den 11. juli og har allerede 300 medlemmer.